درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

اجلاس‌ رسمی شورا

اجلاس میاندوره یی شورای ملی مقاومت در روزهای 12 و 13 مهر، با حضور رئیس‌جمهور برگزیدة شورا ، برگزار شد.

خانم رجوی، در سخنان افتتاحیة خود، پیروزی حقوقی و سیاسی مقاومت ایران در پروندة یورش پلیس به مقر مقاومت در 17ژوئن را كه از 14 سال پیش در بند وبست با فاشیسم دینی حاكم برایران به منظور انهدام و سربریدن تنها جایگزین دموكراتیك تشكیل شده بود، به اعضای شورا و پشتیبانان مقاومت ایران تبریك گفت و بستن كامل پرونده به سود مقاومت ایران را یك پیروزی تاریخی برای ملت ایران در مصاف با ارتجاع و استعمار توصیف كرد. 

اجلاس سه روزه شورای ملی مقاومت  در روزهای - ۶و۷و۸ تیرماه، با حضور رئیس‌جمهور برگزیده شورا برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، برگزار شد. 
در آغاز جلسه، سرود «ای ایران، ای مرز پرگهر»، سرود رسمی شورای ملی مقاومت، خوانده شد. آنگاه خانم رجوی سخنان افتتاحیه خود را با ادای احترام به شهیدان حمله موشکی ۲۵ خرداد به زندان لیبرتی آغاز کرد. 

اجلاس میاندوره یی شورای ملی مقاومت با حضور خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیدة شورا، برگزار شد.

در آغاز جلسه، پس از اجرای جمعی سرود «ای ایران ای مرز پرگهر»، سرود رسمی شورای ملی مقاومت، خانم رجوی در سخنان افتتاحیه خود به اعضای شورا خیرمقدم گفت و به نبردها و تظاهرات مردم به جان آمده یی که از سوریه تا عراق و ایران، سلطه دیکتاتوری و جبهه منطقه‌یی رژیم ولایت فقیه را به لرزه درآورده‌اند، درود فرستاد.

رئیس جمهور برگزیده شورا به تحولات صورت گرفته در فاصلة بین دو اجلاس میاندوره یی، از جمله پیروزی کارزار سیاسی و حقوقی مقاومت در لغو برچسب ظالمانه تروریستی در آمریکا و سپس کانادا؛ پایداری مجاهدان اشرف و لیبرتی در برابر توطئة بی خانمان سازی اجباری و غارت اموالشان توسط عوامل رژیم ولایت فقیه در عراق؛

اجلاس میاندوره یی شورای ملی مقاومت با حضور خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدة شورا برگزار شد.

پس از اجرای جمعی سرود «ای ایران ای مرز پرگهر»، خانم رجوی درسخنان افتتاحیة خود با خیرمقدم به اعضای شورا و ضمن گرامیداشت سالگرد قیام ملی سی تیر و  سی ویکمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت، گفت: شورا در تداوم و تکامل راه دکتر مصدق و طی سه دهه پایداری علیه استبداد مذهبی، بنیانگذار ارزشها و فراهم آورندة دستاوردهای دموکراتیک ارزشمندی در تاریخ معاصر ایران  بوده، به مسألهِ اتحاد و همبستگی بین نیروهای سیاسی با عقاید مختلف در جامعه ایران  پاسخ گفته، برای مسائل بغرنج سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران، طرحها و راهحلهای شجاعانه یی ارائه داده و درصحنه مبارزه ، از مرزبندی خدشهناپذیر  با رژیم ولایت فقیه نگاهبانی کرده است.  

اجلاس میاندوره‌ای شورای ملی مقاومت در روز اول تیرماه ۱۳۹۰ با حضور مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورا با سرود رسمی ایران مرز پرگهر آغاز شد.

خانم رجوی در سخنان افتتاحیه خود به اعضای شورا خیرمقدم گفت و در آستانه سی امین سالگرد تاسیس شورای ملی مقاومت با تجلیل از سه دهه پایداری تأکید کرد: تجربه سی ساله بطلان هرگونه تحول از درون رژیم و یا از طریق مماشات و مذاکره با آن را ثابت کرده و نشان داده است که همین مقاومت و ایستادگی آن بر سر اصول مبارزه برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه، یگانه راهگشا و الهام‌بخش مبارزه مردم ایران برای آزادیست.