درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

سال 1396

 

تظاهرات مردم قوچان با شعار مرگ بر روحانی مرگ بر گرانی

در جريان قيام مردم قهرمان كرمانشاه، صبح روز جمعه ۸ دی قيام‌كنندگان تابلوها و پلاکاردهای رژیم به‌ويژه پلاكاردهاي بسيج و سپاه را پاره کردند. نیروهای ضدشورش با باتون به شركت‌كنندگان حمله ور شدند و شماري از مردم را به شدت مضروب و مجروح کردند. نيروهاي سركوبگر همچنین با بازكردن آب فشار قوي بر روی مردم در صدد پراکنده ساختن مردم بر آمدند.  زنان  با شعار نيروي انتظامي «خجالت خجالت»، «نترسيد نترسيد، ما همه با هم هستيم» مزدوران را به سخره گرفتند.

آدمکشان نیروی ضدشورش با بلندگو می گفتند «تجمع شما غير قانوني است. منطقه را زودتر ترک کنید». اما مردم آنها را هو کرده  و فریاد شعارهای «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «مرگ بر دیکتاتور» و «مردم نترسید». «ای جوان ایرانی؛ بلند شو؛ بلند شو»؛ «نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران» در آسمان کرمانشاه طنین انداز شد. 

مردم و جوانان دلیر قوچان نیز با شعارهای «مرگ بر روحاني، مرگ بر گراني، مرگ بر ديكتاتور»، «نترسيد، نترسید، ما همه با هم هستيم» به قیام «نه به گرانی» پیوستند. این تجمع مورد حمله و هجوم نیروهای سرکوبگر قرار گرفت.

  مزودوران يگان ضد شورش با  تطميع و تهديد   تهديد در صدد پراکنده ساختن جمعیت بودند اما  جوانان با شعار مرگ بر روحاني  و  «دروغگو دروغگو» به او پاسخ دادند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۸ دي ۱۳۹۶(۲۹دسامبر۲۰۱۷)

 

ناقوس زوال ديكتاتوري سراپافساد آخوندي و طلوع دموكراسي، عدالت و حاكميت مردمي

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، به مردم قهرمان كرمانشاه و ديگر شهرهايي كه امروز با شعارهاي يا مرگ يا آزادي، مرگ بر روحاني، مرگ بر ديكتاتور، زنداني سياسي آزاد بايد گردد، به قيام برخاسته و به گراني و فقر و فساد اعتراض مي‌كنند درود فرستاد. وی گفت: ديروز مشهد، امروز كرمانشاه و فردا سراسر ايران، اين قيام ناقوس سرنگوني ديكتاتوري سراپا فساد آخوندي و طلوع دموكراسي، عدالت و حاكميت مردمي را به صدا در آورده است.

خانم رجوي عموم مردم بويژه جوانان و زنان در سراسر كشور را به پيوستن به قيام «نه به گراني» فراخواند و گفت: ديكتاتوري فاسد و رو به زوال آخوندها در مقابل اتحاد و همبستگی ملي و مقاومت و پایداری و استمرار قیامهای حق‌طلبانه شما، بدون ترديد شكست خواهد خورد.

وي افزود: پرونده چهار دهه حكومت ملايان چيزي جز گراني و فقر و فساد، شكنجه و اعدام و كشتار و جنگ افروزي نيست. بخش عمده سرمايه هاي مردم، از جمله پولهاي آزاد شده در توافق اتمي صرف ماشين سركوب و اختناق و صدور تروريسم و جنگ افروزي مي‌شود يا توسط سركردگان رژيم چپاول مي‌شود. سرنگوني فاشيسم ديني اولين قدم براي برون رفت از بحراني است كه هر روز تشديد مي‌شود.

وي گفت: رژيم آخوندي هيچ آينده‌یي ندارد، سرمايه گذاري روي آن محكوم به شكست است و زمان آنست كه جامعه جهاني سرنوشت خود را به اين رژيم گره نزند و مقاومت مردم ايران براي سرنگوني آن به رسميت بشناسند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۸ دي ۱۳۹۶(۲۹دسامبر۲۰۱۷)

 

مردم کرمانشاه در همبستگی با قیام مردم مشهد و تظاهرات «نه به گرانی» از صبح جمعه ۸ دی به خیابانها ریخته و شعارهای مرگ بر دیکتاتور؛ نترسید نترسید ما همه با هم هستیم؛ مرگ بر روحانی؛ زنداني سياسي آزاد بايد گردد؛ سر مي‌دهند.جمعيت روبه افزايش است. این در حالی است که انواع نیروهای سرکوبگر و یگان ضد شورش نیروی انتظامی به طور فشرده در سطح شهر مستقر هستند. یگان ويژه با ماشین آبپاش در صدد پراکنده ساختن مردم است. اما مردم صحنه را ترک نکرده و با شعار «بیشرف؛ بیشرف» با اآنها مقابله میکنند. آنها در مسیر راهپیمایی همچنین شعارهای «ملت گدایی می‌کند؛ آقا خدایی می‌کند».«نه غزه؛ نه لبنان؛ جانم فدای ایران»؛ «نان؛‌ کار؛ آزادی»؛ «نه به گرانی» سر دادند.

 در مشهد؛ رژیم در هراس از تظاهرات مجدد؛ نیروهای ضدشورش و سپاه را با تجهیزات کامل در خیابانها و میدانهای شهر به طور فشرده چیده است. آنها سوار بر موتور و خودرو هستند و ماشینهای آبپاش در نقاط مختلف شهر مستقر شده است.

 در تهران و کرمان و تبریز نیروهای سرکوبگر ضدشورش و موتورسواران برای جلوگیری از شکل گیری هر گونه حرکت اعتراضی در میدانها و چهار راههای اصلی شهر مستقر شده اند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۸ دی ۱۳۹۶ (۲۹ دسامبر ۲۰۱۷)

 

رژيم آخوندي در وحشت از ادامه قيام مردم مشهد به همه نیروهای نظامی پیامکی ارسال كرده كه در آن نوشته اند آماده باش کلیه نیروهای نظامی و امنیتی کشور: «آني و اضطراري – وضعيت قرمز- همه نيروها با لباس نظامي الان در حوزه حضور يابند»!!!

صحنه های قیام ۷ دی مشهد نشانگر انفجار خشم و اوج انزجار مردمی بود که تمامي هستي خود را در این نظام سرکوبگر و فاسد از دست داده اند. در یکی از صحنه ها مردم با ديدن يك آخوند يكصدا فرياد مي‌زنند: «آخوندها حيا كنيد، مملكت را رها كنيد».

در صحنه یی دیگر كارگر محروم به جان آمده یی فریاد می زند: «۲۷سال كار كردم اخراجم كرد آقاي روحاني، با برجی يك تومان (ماهی يك ميليون تومان معادل ۲۳۰دلار)، هفت تا بچه دارم، ۲۷سال با زحمت كار كردم اخراجم كردند. مردم یک صدا شعار می دهند: مرگ بر گرانی.

جوانی می‌گوید از بیکاری از بی پولی خسته ام. و مردم در حمایت از او شعار می دهند «ما با تو هستیم».

در صحنه یی دیگر مردم جوان مجروحی را بر دوش گرفته و شعار می دهند «سوریه را رها کن فکری به حال ما کن».

در شاهرود نیز مردم شعار مي‌دادند: «شاهرودیها می‌میرند، ذلت نمی پذیرند»، «اسلام را پله کردند، مردم را ذله کردند» سردادند.

علاوه بر مشهد، مردم بسیاری از شهرهای سراسر کشور از جمله تهران، رشت، ساری، قم، تبريز، ارومیه، كرمانشاه، همدان، خرم آباد و قوچان.. در همبستگی با مردم مشهد و در اعتراض به ظلم، ستم گرانی و بیعدالتی نظام براي روز جمعه ۸ دیماه فراخوان به تظاهرات داده اند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۷ دی ۱۳۹۶ (۲۸دسامبر ۲۰۱۷)

 

در تظاهرات امروز مشهد گله های پاسدار و بسیجیان موتور سوار و لباس شخصی ها و گارد ضد شورش نیروی انتظامی شمار زيادي از تظاهركنندگان را بازداشت كردند.  شمار بازداشت شدگان در مشهد دست كم به ۱۰۰ تن بالغ مي‌شود.   

محمد رحیم نوروزیان، فرماندار آخوندها در مشهد، هراسان از خشم مردم به جان آمده  این تظاهرات را «غیرقانونی» خواند و گفت که «توسط معاندان نظام و افراد ضدانقلاب برنامه ریزی شده بود».

به دنبال صدور فرمان يورش به تظاهركنندگان توسط سرکرده نیروی انتظامی و یگان ضد شورش شماری از سربازان وظیفه نیروی انتظامی از شركت در سركوب خوداري كرده و به مردم پيوستند.

مقاومت ايران مجامع بين المللي مدافع حقوق بشر را به اقدام فوري براي آزادي بازداشت شدگان فرا ميخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۷دی ۱۳۹۶ (۲۸ دسامبر ۲۰۱۷)

 

همزمان با قیام مشهد، مردم شهرهای نیشابور، کاشمر، شاهرود، بیرجند و نوشهر و یزد نیز در اعتراض به گرانی و شرايط طاقت فرساي معيشتي دست به تظاهرات زدند.

مردم مشهد در مسیر تظاهرات هنگام عبور از باغ نادری در مقابل یورش پاسداران و نیروهای گارد ضد شورش و تیراندازی آنها شعار می‌دادند:‌ «توپ ، تانك فشفشه ديگراثرنداره».

فرماندار مزدور مشهد اعتراض مردم به ستوه آمده مشهد را «تجمع غیرقانونی که مجوزی از قبل برای آن صادر نشده بود» خواند و گفت:. تعدادی از افرادی که قصد تعرض به اموال عمومی و تخریب آنها را داشتند توسط مأموران نیروی انتظامی بازداشت شدند.

بیش از هزار تن از مردم نیشابور با شعارهای «ما اعتراض داریم به قیمتهای بالا»، «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم» و «سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن»و «مفسد اقتصادي اعدام بايد گردد» دست به اعتراض زدند. آنها با شعار «ای جوان ایرانی بلند شو بلند شو»جوانان را به قیام و پیوستن به اعتراضات دعوت می کردند.

در کاشمر مردم شعار می دادند: «غیرت هر ایرانی مرگ بر گرانی».

 در بيرجند صدها تن از مردم در تظاهرات اعتراضی خود خواهان استعفاي دولت روحانی شده و شعارهای مرگ بر ر وحاني. مرگ بر گراني، مرگ بر تورم، مرگ بر دروغگو سر دادند.

در يزد نيز مردم معترض عليه گراني در خيابان مجاهدين اين شهر دست به تظاهرات زده و عليه كارگزاران حكومتي و گراني شعار دادند.

 خانم مريم رجوي با درود به قيام كنندگان از عموم مردم به ويژه جوانان خواست به قيام «نه به گراني» بپيوندند. وي قيام امروز را مبين خواست عموم مردم براي سرنگوني رژيم آخوندي توصيف كرد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت

۷ دی ۱۳۹۶ (۲۸دسامبر ۲۰۱۷)

 

تظاهرات مردم مشهد که در اعتراض به گرانی صبح روز پنجشنبه از میدان شهدا؛ مقابل ساختمان شهرداری این شهر آغاز شد به سرعت منطقه وسیعی از شهر را فرا گرفت و جمعیت آن به ۱۰هزار تن بالغ شد. تظاهرکنندگان که تمامی اقشار از زن و مرد؛ افراد سالخورده و کودکان؛ را شامل می‌شد شعار می‌دادند «مرگ بر گرانی»، «دولت اعتدالی؛ با وعده‌های خالی»، «یه اختلاس کم بشه؛ مشکل ما حل میشه». «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران». حضور زنان در این تجمع؛ چشمگیر بود.

قبل از شروع تجمع؛ تعداد زیادی از نیروهای سرکوبگر انتظامی و گارد ضدشورش در محل حاضر بودند. ولی به‌دلیل کثرت جمعیت نتوانستند کاری از پیش ببرند. مردم؛ صفوف نیروی انتظامی را کنار زده و به تظاهرات ادامه دادند. نیم ساعت بعد از تجمع؛ جمعیت به سمت حرم امام رضا (ع) حرکت کرد. غارت‌شدگان مؤسسات مالی مختلف هم به این تجمع پیوستند. مأموران نیروی انتظامی به‌منظور ارعاب و پراکنده ساختن مردم اقدام به تیراندازی هوایی و پرتاب گاز اشک‌آور کردند. اما‌ جوانان آنها را هو کرده و گاز اشک‌آور را به سمت نیروهای رژیم برگرداندند. مردم شعار می‌دادند: «پلیس برو دزد را بگیر»، «مرگ بر روحانی» و «مرگ بر دیکتاتور».

هنگام تجمع مردم در مقابل حرم امام رضا نیروی انتظامی به مردم حمله کرد و شماری از آنها را به‌شدت مضروب کردند. مضروب کردن و اسپری پاشیدن به‌صورت یکی از خانمها خشم مردم را برانگیخت. مردم در اعتراض به این یورش وحشیانه تعدادی از بلوکهای وسط خیابان و تابلوها و نرده‌ها را شکستند و مأمورانی را که متعرض خانمها شده بودند را گوشمالی دادند. ورود ماشینهای آبپاش نیروی انتظامی بر خشم مردم دامن زد و مردم در مقابل تیراندازی عوامل نیروهای سرکوبگر با سنگ؛ چوب و شیشه به سمت ماشین آبپاش حمله کردند و با نیروهای سرکوبگر که به سوی آنها تیراندازی می‌کردند درگیر شدند. این جنگ و گریز شماری مصدوم و مجروح بر جای نهاد. تعدادی از نیروهای سرکوبگر وحشت‌زده از مقاومت مردم سوار بر موتورسیکلتهای خود شده و از محل فرار می‌کردند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۷دی ۱۳۹۶ (۲۸دسامبر ۲۰۱۷)

 

مریم رجوی : قیام قهرمانانه امروز خواست عموم مردم برای سرنگونی آخوندها را بازتاب می‌کند

از صبح امروز پنجشنبه 7دی، هزاران تن از مردم مشهد در اعتراض به افزایش روزانه و افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در میدان شهدا؛ مقابل ساختمان شهرداری مشهد دست به تجمع زدند و به سمت حرم امام رضا راهپیمایی کردند. جمعیت در طول راهپیمایی هر لحظه بیشتر می‌شد.

قبل از شروع تجمع، شمار زیادی از نیروهای سرکوبگر انتظامی در محل حاضر بودند. ولی مردم آنها را کنار زده و به تظاهرات ادامه دادند. با ادامه تظاهرات نیروهای سرکوبگر به تیراندازی هوایی و پرتاب گاز اشک‌آور به سمت جمعیت مبادرت کردند، اما مردم و جوانان به مقابله پرداختند و گازهای اشک‌آور را به سمت نیروهای رژیم برگرداندند.

تظاهرکنندگان شعار می‌دادند «مرگ بر روحانی» ؛ «مرگ بر دیکتاتور»، «یه اختلاس کم بشه؛ مشکل ما حل میشه»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»، «اسلامو پله کردین؛ مردمو ذله کردین».

تظاهرات اعتراضی مشابهی در نیشابور، کاشمر، بیرجند، شاهرود، نوشهر و بسیاری دیگر از شهرهای ایران برگزار شد.

خانم مریم رجوی به مردم قهرمان مشهد و نیشابور و کاشمر و بیرجند و شاهرود که با شعار «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر روحانی»، علیه گرانی و بیکاری و فساد قیام کرده و با نیروهای سرکوبگر به مقابله پرداخته‌اند، درود فرستاد و نقش برجسته و شجاعانه زنان در این خیزش بزرگ را ستود. وی از عموم مردم به‌ویژه جوانان خواست در حمایت از خیزش بزرگ مشهد به‌پاخیزند. وی افزود: قیام قهرمانانه امروز در بخشهای وسیعی از ایران، بار دیگر نشان داد سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردمی یک خواست ملی و سراسری است.

خانم مریم رجوی گفت در حالی‌که اکثریت قاطع مردم ایران از فقر و تورم و بیکاری رنج می‌برند، بخش عمده ثروت و درآمدهای کشور هزینه دستگاههای نظامی و امنیتی و جنگ‌افروزی و دخالتهای منطقه‌یی می‌شود یا توسط سردمداران رژیم چپاول و به حسابهای بانکی آقازاده‌ها سرازیر می‌گردد، لذا تا این رژیم بر سرکار است وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم وخیم‌تر می‌شود و تنها راه خلاصی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی سرنگونی رژیم آخوندی است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۷دی ۱۳۹۶ (۲۸دسامبر ۲۰۱۷)

 

صبح سه شنبه ۵ دی نيروهاي سركوبگر به تجمع شمار زيادي از دانشجویان و كارگران و ديگر اقشار مردم در مقابل وزارت کار رژیم، كه در اعتراض به بازداشت رضا شهابی، زندانی سیاسی کارگر، گردآمده بودند يورش بردند و شماري از تجمع كنندگان را دستگير كردند.

نیروهای سرکوبگر که از سحرگاه سه شنبه در مقابل وزارت کار و نواحی پیرامون آن به طور فشرده مستقر شده بودند با یورش وحشیانه به تجمع کنندگان و بازداشت گروه زيادي از آنان در صدد بودند تا مانع از شکل گیری این تجمع و پیوستن مردم به آنها شوند. شمار بازداشت شدگان بيش از ۵۰ تن بود.

یکی از بازداشت شدگان بر اثر شدت ضربات وارده بیهوش شد که به بیمارستان منتقل گردید. رژیم آخوندی در وحشت از بالاگرفتن اعتراضات، ناگزير از آزادي بازداشت شدگان به قيد وثيقه شد.

زندانی سیاسی رضا شهابی در خرداد ۸۹ بازداشت و به شش سال زندان محکوم شد. او که با سپردن وثیقه سنگین به خاطر وخامت حالش تحت رسیدگی پزشکی در خارج از بیمارستان قرار داشت در مردادماه بار دیگر به زندان برگردانده شد. قضاییه آخوندی به بهانه های مختلف بیش از یکسال بر مدت محکومیت او افزوده است. او  طی روزهای اخیر به خاطر دو سکته پیاپی در وضعیت دشواری به سر می برد. اما دژخیمان به رغم تأکید پزشکان از رسیدگی درمانی به او جلوگیری کردند و او را به زندان باز گرداندند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۶ دی ۱۳۹۶ (۲۷دسامبر ۲۰۱۷)

 

محکومیت یک نوجوان دانش‌آموز و یک زن ۲۱ساله به اعدام

رژیم آخوندی همزمان با تصویب شصت و چهارمین قطعنامه ملل‌متحد در محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران، در روزهای ۲۸و ۲۹آذر دست‌کم ۱۰زندانی را بدار آویخت. هفت تن از آنها به‌طور جمعی در زندان گوهردشت اعدام شدند.

دست کم ۵تن از اعدام شدگان در سنین جوانی بودند. سه جوان که دو تن از آنها ۲۱ساله بودند در روز ۲۹آذر به‌خاطر «سرقت مسلحانه از سوپر مارکتها» در زندان گوهردشت اعدام شدند. در همان روز یک جوان ۲۴ساله بلوچ پس از تحمل ۵سال حبس در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. روز قبل از آن نیز یک جوان پس از تحمل شش سال حبس در زندان مرکزی زنجان اعدام شده بود.

در همین حال دیوان عالی آخوندها در یک اقدام جنایتکارانه حکم اعدام یک نوجوان دانش‌آموز را در بروجرد تأیید کرد. او هنگام ارتکاب جرم انتسابی ۱۵سال سن داشته و هم‌اکنون سه سال است در حبس به‌سر می‌برد. سه روز پیش از او نیز یک زن جوان ۲۱ساله که مادر یک کودک چهار ساله است به اعدام محکوم شده بود.

رژیم آخوندی در حالی جوانان ایران را به‌خاطر سرقت بدار می‌آویزد که افشای دزدیهای نجومی سران نظام آخوندی که هر روز در جنگ قدرت باندهای درونی نظام، ابعاد و زوایای حیرت‌انگیزی از آن برملا می‌شود اکنون به چنان رسوایی تبدیل شده که ر‌أس نظام آخوندی را شقه کرده است و بر وضعیت انفجاری جامعه و گسترش اعتراضات و انزجار سراسری مردم دامن زده است.

مقاومت ایران عموم اقشار به‌ویژه جوانان دلیر را به اعتراض علیه مجازات وحشیانه اعدام فرامی‌خواند و از مراجع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر خواهان اقدام فوری و مؤثر برای مقابله با کشتار زندانیان به‌ویژه جوانان است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۰آذر ۱۳۹۶ (۲۱دسامبر ۲۰۱۷)