درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

Freedom
Kurdistan
Religion
Women
Previous Next

 خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، طی پیامی به آقای محمود عباس، رییس دولت فلسطین، پیروزی درخشان مردم و دولت فلسطین و سازمان آزادیبخش فلسطین در ملل متحد را از سوی مردم و مقاومت ایران تبریک گفت. وی گفت: ارتقا استاتوی کشور فلسطین برادر به دولت ناظر در ملل متحد که با اکثریت عظیم  جهانی اعضای ملل متحد صورت گرفت، یک دستاورد بزرگ برای خلق بزرگ فلسطین و تمامی ملتهای منطقه است.

خانم رجوی گفت: مقاومت ایران در این لحظات غرورانگیز، خود را در شادمانی مردم قهرمان فلسطین سهیم می بینند بخصوص که این پیروزی نشاندهنده شکست سیاست خائنانه فاشیسم دینی حاکم بر ایران است که از هیچ کارشکنی و تفرقه افکنی در مسیر برپایی دولت مستقل فلسطین فروگذار نکرده است.

 رژیم روبه زوال حاکم برایران که با کابوس سرنگونی متحد استراتژیک خود در سوریه روبروست, اینک با پیروزی انقلاب ومردم فلسطین, در چنبره انزوای فزاینده یی در سطح منطقه و بخصوص در کشورهای عرب فرو میرود و بی تردید طلیعه برقراری صلح وثبات و مناسبات برادرانه با بهار ایران و سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی و پیروزی نهایی مردم فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطین را بشارت میدهد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۹آذر۱۳۹۱ (۲۹نوامبر۲۰۱۲)

بیانیه‌های شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

سی و شش سال پیش، در سال1360 و در روز تاریخی 30 تیر، شورای ملی مقاومت ایران به ابتکار آقای…
ادامه مطلب
بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

 سند PDF را از اینجا دانلود کنید صد و ده سال پیش مردم ایران با انقلاب مشروطه و با قیام…
ادامه مطلب

طرح‌ها و مصوبات شورای ملی مقاومت ایران

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

۲۲ مهر ۱۳۷۶ بخشنامه امنیتی و حفاظتی قابل توجه اعضای محترم شورای ملی مقاومت از آنجا که چندین نمونه از…
ادامه مطلب
طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

۲۸ فروردین ۱۳۶۶ با تعظیم به جانبازیهای تحسینانگیز و مقاومت فراموشیناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر…
ادامه مطلب