درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

Freedom
Kurdistan
Religion
Women
Previous Next

 در روز چهار شنبه ۲ اسفند نیروهای عراقی،  در یک اقدام ضد انسانی  به دستور کمیته سرکوب تحت امر نخست وزیری عراق برخلاف روال یکسال گذشته از همراهی مترجمان با بیماران در مراجعه به پزشک عراقی در کلینیک لیبرتی جلوگیری کردند.

بیماران به زبان عربی یا انگلیسی مسلط نیستند که بتوانند مشکلات پزشکی خود را مطرح کنند.

به دنبال آن، نمایندگان ساکنان و بیماران ، به نمایندگان و ناظران یونامی مراجعه کرده و از آنها خواستار دخالت برای کنار زدن این محدودیت ضد انسانی شدند. اما آنها متاسفانه هیچ اقدام جدی به عمل نیاوردند.

این ادامه شکنجه روانی و فیزیکی مجاهدان لیبرتی از طریق ممانعت از دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی است که از ابتدای تحویلگیری حفاظت اشرف از سوی دولت عراق در ابتدای ۲۰۰۹ جریان داشته و تا کنون باعث شهادت شماری از مجاهدان شده است. روز ۳ دی مجاهد خلق بهروز رحیمیان، یک ماه پس از جلوگیری استخبارات عراق از بستری شدن در بیمارستان، دچار ایست قلبی شد و به شهادت رسید.

گردانندگان کمیته سرکوب در نخست وزیری عراق، مأموران استخبارات و شخص نخست وزیر که همه این محدودیتها و از جمله جلوگیری از همراهی مترجم تحت نظر آنها اعمال می‌شود، مسئول ضایعات ناشی از این محدودیتها و جانهای از دست رفته اند و به همین خاطر باید مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند. یونامی و مارتین کوبلر نیز به خاطر سکوت در مقابل این محاصره ضد انسانی و ضایعات ناشی از آن باید پاسخگو باشند.

مقاومت ایران برای لغو این محدودیتهای ضد انسانی و تأمین دسترسی آزادانه ساکنان لیبرتی به خدمات پزشکی خواستار دخالت فوری کمیسر عالی پناهندگان و دبیرکل ملل متحد و دولت آمریکا، که در قبال سلامت و امنیت ساکنان مسئول هستند، می باشد.

 دبیرخانه شورای ملی مقاوت ایران

۲ اسفند ۱۳۹۱ (۲۰ فوریه ۲۰۱۳ )

بیانیه‌های شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

سی و شش سال پیش، در سال1360 و در روز تاریخی 30 تیر، شورای ملی مقاومت ایران به ابتکار آقای…
ادامه مطلب
بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

 سند PDF را از اینجا دانلود کنید صد و ده سال پیش مردم ایران با انقلاب مشروطه و با قیام…
ادامه مطلب

طرح‌ها و مصوبات شورای ملی مقاومت ایران

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

۲۲ مهر ۱۳۷۶ بخشنامه امنیتی و حفاظتی قابل توجه اعضای محترم شورای ملی مقاومت از آنجا که چندین نمونه از…
ادامه مطلب
طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

۲۸ فروردین ۱۳۶۶ با تعظیم به جانبازیهای تحسینانگیز و مقاومت فراموشیناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر…
ادامه مطلب