درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

Freedom
Kurdistan
Religion
Women
Previous Next

فراکسیون العراقیه جابجایی ساکنان اشرف به اردوگاه لیبرتی را محکوم کرد لیبرتی را یک زندان بزرگ برای اشرف نامید

به گزارش روزنامه الزمان عراق ۱۸ اسفند ۱۳۹۰  فراکسیون العراقیه در بیانیه گفت: «در اردوگاه لیبرتی تمامی استانداردهای انسانی از بین رفته و آنجا مانند یک زندان است. تجمع العراقیه در استان دیالی گفت که این لیست یک مجموعه تماس با نماینده دبیرکل داشته تا تضمینهای انسانی در جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی تامین شود

و العراقیه توانسته است به تضمینهای تعیین کنندهای جهت رعایت حقوق بشر ساکنان بر اساس قوانین بین المللی دست یابد ولی متاسفانه لیبرتی برای ساکنان اشرف یک زندان بزرگ است. این بیانیه توضیح میدهد که العراقیه با نامهها و بیانیههای خودش بارها تاکید کرده که ادامه جابجایی ساکنان اشرف به لیبرتی ساکنان را در برابر دو انتخاب قرار میدهد یا مورد تهاجم واقع شدن در اشرف و یا جابجایی به زندانی که فاقد زیرساختهای کافی برای زندگی شرافتمندانه است. بیانیه اشاره میکند که ممانعت از بازدید وکلا و روزنامهنگاران از اردوگاه جدید دشمنی آشکار با حقوق ساکنان اشرف محسوب میشود».

بیانیه‌های شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

بیانیه سی و ششمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران

سی و شش سال پیش، در سال1360 و در روز تاریخی 30 تیر، شورای ملی مقاومت ایران به ابتکار آقای…
ادامه مطلب
بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

بيانيه سی و پنجمين سالگرد تأسيس شورای ملی مقاومت ايران

 سند PDF را از اینجا دانلود کنید صد و ده سال پیش مردم ایران با انقلاب مشروطه و با قیام…
ادامه مطلب

طرح‌ها و مصوبات شورای ملی مقاومت ایران

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

بخشنامه امنیتی و حفاظتی

۲۲ مهر ۱۳۷۶ بخشنامه امنیتی و حفاظتی قابل توجه اعضای محترم شورای ملی مقاومت از آنجا که چندین نمونه از…
ادامه مطلب
طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

طرح شورای ملی مقاومت درباره آزادیها و حقوق زنان

۲۸ فروردین ۱۳۶۶ با تعظیم به جانبازیهای تحسینانگیز و مقاومت فراموشیناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن در برابر…
ادامه مطلب