درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

بیانیه‌ها

صد و سیزده سال پس از انقلاب ملّی ـ دموکراتیک مشروطه، که بر پرچم آن مبارزه علیه استبداد، بی قانونی و بیدادگری نقش بسته بود و 67 سال پس از قیام تاریخی 30 تیر، که توطئۀ شاه علیه دولت ملّی و ضدّ استعماری دکتر محمد مصدق را نقش برآب کرد، شورای ملی مقاومت ایران مصمّم تر از همیشه و با گامهای استوار وارد سی و نهمین سال حیات خود می شود.

 

  همزمان با گسترش قيامها و جنبشهاي اجتماعي،

كه در ديماه سال پيش جامعه ايران را وارد دوران نويني كرد، شوراي ملي مقاومت ايران به سي و هشتمين سال حيات خود قدم گذاشت

براي جنبش مقاومت سازمانيافته جاي بسي افتخار است كه در صد و دوازدهمين سالگرد انقلاب مشروطه، انقلابي كه عليه استبداد و ستم و براي برقراری قانون و عدالت بود، وفادار به ميراث گرانبهاي آن انقلاب، هم‌چنان پرچم استقلال و دموكراسي را با مرزبندي با شاه و شيخ در دست دارد. راهي كه مشروطه خواهان در مبارزه با استبداد مطلقه آغاز كردند، به علت توطئه ها و كارشكنيهاي استعمار (انگليس و روسيه) و ارتجاع داخلي (شيخ فضل الله نوري، سلف خميني)، در همان مراحل اول متوقف شد و از بطن همين توطئه ها بود كه استعمار انگليس ديكتاتوري رضا خان قزاق را پس از كودتاي سوم اسفند 1299 به كرسي سلطنت نشاند و سپس در سال 1312 (1933) قرارداد نفت را از طريق او به مدت 32 سال ديگر تمديد كرد. تا اينكه پس از دو دهه، نهضت ملي کردن صنعت نفت به رهبري دكتر محمد مصدق دستاوردهاي انقلاب مشروطه را احيا كرد.

سی و شش سال پیش، در سال1360 و در روز تاریخی 30 تیر، شورای ملی مقاومت ایران به ابتکار آقای مسعود رجوی پایه گذاری شد. این شورا ادامه دهندة راهی بود که خلق ما از آستانة انقلاب مشروطه در صد و یازده سال پیش، آغاز کرد.

 سند PDF را از اینجا دانلود کنید


 صد و ده سال پیش مردم ایران با انقلاب مشروطه و با قیام علیه ظلم و بی عدالتی، آغاز دوران جدیدی را در تاریخ خود رقم زدند. دوران بیداری ایرانیان که از سالهای پیشتر آغاز شده بود، به رغم توطئه های استعمار (انگلیس و روسیه) و ارتجاع داخلی (شیخ فضل الله نوری، سلف خمینی)، در انقلاب مشروطه به بار نشست و اندیشه آزادیخواهی و عمل مبارزاتی را به سنت مردم ایران تبدیل کرد.

سی و سه سال از حیات شورای ملی مقاومت ایران، شصت و دو سال از قیام ملی 30 تیر 1331 در حمایت از دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی كردن نفت ایران و صد و هشت سال از انقلاب مشروطه می گذرد. در این سالگردهای تاریخی ،یاد و خاطرة همه زنان و مردانی را گرامی میداریم که در بیش از یک قرن گذشته، در راه آزادی، استقلال، دموکراسی و عدالت به شهادت رسیدند.

 سی و دو سال از تأسیس شورای ملی مقاومت ایران می‌گذرد. در آغاز سی و سومین سال حیات این شورا و در یک صد و هفتمین سالگرد انقلاب مشروطه و شصت و یکمین سالروز قیام تاریخی ۳۰ تیر در حمایت از دکتر محمد مصدق، شورای ملی مقاومت یاد و خاطرة تمامی زنان و مردانی را که از آستانة انقلاب مشروطه تا کنون در پیکار برای تحقق آزادی، استقلال، دموکراسی و عدالت جان باختند، گرامی می‌دارد.

پیرامون استعفای غیرمترقبه دو تن از اعضا

مشاهده و دانلود سند

در بیانیه اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت در ۱۷ خرداد، مقرر شده بود مسائل مربوط به استعفای غیرمترقبه آقایان محمدرضا روحانی و کریم قصیم متعاقبا در یک بیانیه تفصیلی به اطلاع عموم برسد تا با شفاف شدن هرچه بهتر رویدادها، صف دوست و دشمن از یکدیگر به خوبی قابل تمیز باشد. بدین منظور گزارش حاضر با مراعات ماده ۴ آئین نامه با استفاده از اسناد موجود در آرشیو دبیرخانه شورا در اجلاس روزهای ۶ و ۷ تیرماه بررسی و تصویب شد.

 یک‌صد و شش سال پس از انقلاب مشروطه و شصت سال پس از قیام تاریخی ۳۰ تیر در حمایت از دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی کردن نفت ایران، شورای ملی مقاومت با گذار از دوران پرتلاطم یک سال گذشته، وارد سی و دومین سال حیات خود می شود.

شورا با گرامیداشت یاد و خاطره تمامی زنان و مردانی که طی بیش از یک قرن گذشته در راه تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت جان باختند، به مردم ایران و به پیکارگران راه آزادی که برای برچیدن نظام ارتجاعی ولایت فقیه به ‌پا خاسته اند،

سی سال از تأسیس شورای ملی مقاومت ایران در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ می گذرد. شورا در آغاز سی و یکمین سالگرد حیات خود و در پنجاه و نهمین سالگرد قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ در حمایت از دکتر محمد مصدق و در  صد و پنجمین سالگرد انقلاب مشروطه، وظیفه خود می داند به همه زنان و مردانی که طی یک قرن گذشته در راه آزادی، استقلال، دمکراسی و عدالت به شهادت رسیده‌اند، ادای احترام کند.