درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

پیام‌های مسئول شورا

۰۱ اسفند ۱۳۸۹

با درود به شهیدان و مجروحان خروش بهمن، پیام به جوانان اشرف‌نشان و نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران

مرگ بر دعی بن الدعی سیدعلی خامنه‌ای

زنده باد آزادی

ساعتی پیش فراخوان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت به مردم ایران برای ادامه خروش و خیزش و دعوت عموم اقشار و طبقات خلق به قیام منتشر شد.

۱۰ بهمن ۱۳۸۹

هموطنان، 
زنان و مردان آزاده در ایران زمین، 
جوانان دلیر و اشرف‌نشان، 
آرایش سیاسی در خاورمیانه بزرگ، به سرعت در حال تغییر است. عطش آزادی همه جا را فراگرفته است 

۰۲ بهمن ۱۳۸۹ 

رهبر مقاومت با درود و تهنیت به رئیس جمهور برگزیده مقاومت در « جنگ صد برابر»  برای پیشرفت و پیروزی در مسیر راه حل سوم و حفاظت از قهرمانان اشرف، به مجاهدان اشرف آماده باش داد و خاطر نشان کرد:
بطور قانونمند و بطور کاملاً قابل فهم و تجربه شده، هر گاه مقاومت و آلترناتیو دمکراتیک در مسیر راه حل سوم، گامی به پیش بر می دارد، یا پیروزی ارزنده ای کسب می کند، رژیم پلید ولایت و ایادی وزارت و نجاست، همراه با وحوش جنگل شرارت، قرار از کف می دهند و در ورودی و اضلاع اشرف، به جست و خیزهای میمونی مبادرت می کنند.

امروز دانشجویان انقلابی قفل ۳۰سالة ولایت سیاه بر دانشگاه را درهم شکستند. در را از جاکندند و در خیابانها جاری شدند. هم‌چون گدازه‌های آتشفشان . این چنین از جرقه‌های شانزده آذر، حریق برخاست و قبای مُندرس حاکمیت ارتجاعی را فرا گرفت. 
این صدای رسای ملت ایران است که اکنون عالمگیر شده است : «مرگ بر اصل ولایت فقیه». 
تصاویر منحوس خمینی و خامنه ای و احمدی نژاد را به آتش کشیدند یا پاره و لگد مال کردند و به زباله دان ریختند و گفتند : «برادر رفتگر، محمودو بردار ببر». 

۱۵ آبان ۱۳۸۸

با درود و تهنیت به هسته ها و نیروهای انقلاب دموکراتیک،
حکمت قیام را بنگرید که چگونه روزهای عوام فریبی و دجالیت را که خمینی برای بقا و دوام نظام ولایت ساخته بود، یکی پس از دیگری بر سر بقایای او خراب میکند. و اکنون پس از روز دجالانة قدس به روز گروگانگیری و مبارزة آخوندی با استکبار جهانی راه برده است!

خامنه ای پرده ها را کنار زد و در دیدار با رئیس جمهور عراق، به دهان دریدگی علیه مجاهدین پرداخت و خواهان «عملی شدن توافقها» شد.
 انگار که عراق تیول و ملک طلق ولایت ارتجاع است، «بهصورت جدی عملی شدن توافق دوجانبه در خصوص اخراج» مجاهدین را بستانکاری میکند و به گونه حکم حکومتی رژیم آخوندی، مقرر میکند: «این تصمیم باید عملی شود و ما منتظر تحقق آن هستیم».