درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

انتشارات

برای خواندن گزارش لطفا اینجا را کلیک کنید

رژيم ضدبشري آخوندي در چند دهه گذشته در رويارويي با مردم و مقاومت ايران از هيچ جنايتي فروگذار نكرده و هر ابزاري را كه ميتوانسته براي ضربه زدن به شوراي ملي مقاومت و سازمان مجاهدين خلق ايران به مثابه تنها تهديد موجوديتش به خدمت گرفته است. از صدور فتواهاي جنايتكارانه تا وحشيانه ترين شكنجه ها و اعدامهاي دسته جمعي و قتلعام زندانيان سياسي و عمليات تروريستي و جاسوسي و كارزار بیوقفه شيطانسازي.

كتاب شتاب زمان (یك نقد اجتماعی از زمان)، نوشتة جامعه شناس برجستة آلمانی گرتموت روزا، ترجمه دكتر منوچهر هزارخانی، در 468صفحه، توسط انتشارات بنیاد رضاییها منتشر شده است.

این كتاب، كه محصول زحمات سه سالة دكتر هزارخانی برروی ترجمة آن است ، به طرح تئوری نویسنده(گرتموت روزا) دربارة شتاب گیری زمان در جهان معاصر پرداخته است.

نویسنده، از آنجا كه از زمرة دانشمندانی است كه كوششهایش را برای روشن كردن راه عمل انجام می دهد، برای طرح و تكمیل تئوری خود زحمات بسیاری كشیده است. او اهل آلمان(شرقی) است، و ضمن مسافرتهای بسیار به كشورهای مختلف و تدریس در دانشگاههای متعدد، اغلب آثار نوشته شده دربارة مدرنیته را بررسی كرده است. آثاری كه از زوایای مختلف جوانب جوامع غربی را مورد مطالعه قرار داده اند.

نویسنده معتقد است كه جوامع غربی جوامعی یك رنگ نیستند و حتی در سرمایه داری خودشان نیز با یكدیگر تفاوتهایی دارند.

كتاب فصل بحران، نوشته فیلسوف فرانسوی میشل سر، با ترجمةاستادانة دكتر منوچهر هزارخانی، در70صفحه، توسط انتشارات بنیاد رضاییها منتشر شده است.

میشل سر فیلسوف معاصر، هرچند در فرانسه بسیار سرشناس است، اما، برای فارسی زبانان كمتر آشنا است. او از زمرة فیلسوفان آرمانخواهی است كه با ارزشها و معیارهای خاص خود به ارزیابی مسائل عام بشری می پردازد و در این زمینه تألیفات متعددی، از قبیل «قرارداد طبیعی»،«افسانه فرشته ها»، «آدم شدن»، «شر اخص» و «جنگ جهانی» و... دارد. از آنجا كه وی یك فیلسوف است در اغلب آثار خود نمی خواهد چیزی را اثبات كند. زیرا اثبات هرچیز راه به علم می برد. بلكه او سعی دارد تا مانند فلاسفه آرمانگرای دیگر خواننده خود را «قانع» كند. این قانع كردن است كه راه سیاست و تبلیغ می برد.
میشل سر در این كتاب كوچك، اما پر محتوا، به ارزیابی بحرانی كه سراسر زندگانی انسانها و جهان معاصر را فراگرفته می پردازد.