درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

برای خواندن گزارش لطفا اینجا را کلیک کنید

رژيم ضدبشري آخوندي در چند دهه گذشته در رويارويي با مردم و مقاومت ايران از هيچ جنايتي فروگذار نكرده و هر ابزاري را كه ميتوانسته براي ضربه زدن به شوراي ملي مقاومت و سازمان مجاهدين خلق ايران به مثابه تنها تهديد موجوديتش به خدمت گرفته است. از صدور فتواهاي جنايتكارانه تا وحشيانه ترين شكنجه ها و اعدامهاي دسته جمعي و قتلعام زندانيان سياسي و عمليات تروريستي و جاسوسي و كارزار بیوقفه شيطانسازي.

يكي از طرحهايي كه همواره در دستور كار رژيم بوده تلاش براي نفوذ به درون صفوف مجاهدين و مقاومت بوده است. نفوذ در سازمانهاي انقلابي امر سابقه داري است و در زمان شاه نيز ما آنرا تجربه كرده ايم اما اين امر كه با بود و نبود رژيم گره خورده در حاكميت فاشيز م ديني ابعاد بسيار پيچيده تر و گسترده تري بهخود گرفته است.