درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

دیدارها و حمایت‌های بین‌المللی


 

 

 

انجمن ملی شهرداران ایتالیا که بیش از ۸ هزار شهرداری را نمایندگی می کند, روز جمعه ۷ اسفند ۸۸؛ در جلسه ای در استان مارکه, که با حضور هیأتی از سوی مقاومت ایران تشکیل شد, بیانیه را در حمایت از قیام مردم و مقاومت ایران صادر کرد. متن بیانیه انجمن شهراداران به این شرح است:

قیام مردم ایران برای دموکراسی و حقوق بشر از  ۲۷ دسامبر  وارد مرحله جدیدی شد و میلیونها ایرانی خواست خود برای تغییر تمامیت رژیم ایران را بارز نمودند. در این روز شماری از مردم کشته, صدها تن مجروح و هزاران تن دستگیر شدند