درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

نامه کمیته بین المللی سازمانهای غیر دولتی درباره لزوم مقابله با نقض تعهدات دولت عراق

نامه کمیته بین المللی سازمانهای غیردولتی به دبیرکل ملل متحد درباره مسئولیت سازمان ملل درتضمین حقوق ساکنان اشرف و لزوم مقابله با نقض تعهدات ازسوی دولت عراق 
 
درحالی که ساکنان کمپ اشرف، با اعلام آمادگی نخستین گروه آنها برای رفتن به کمپ لیبرتی حسن نیت خود را نشان داده اند، متاسفانه، دولت عراق می خواهد از انتقال اموال و خودروهایشان به محل جدید ممانعت کند. این اقدامات یقینا محل جدید را تبدیل به یک زندان می کند و مشکل بزرگی ایجاد خواهد کرد. 

هرگونه جابجائی تحت چنین شرایطی می تواند بعنوان جابجائی اجباری تلقی شود و قطعا در مغایرت با قوانین بین المللی است. 
تحت چنین شرایطی، وضعیت امنیتی ساکنان اشرف بی نهایت حساس است و سازمان ملل متعهد به تامین مینیمم الزامات درخواست شده توسط ساکنان اشرف می باشد. 
ما خاطر نشان می کنیم که براساس توافقنامه امضاء شده با دولت عراق، سازمان ملل در حفاظت و تضمین حقوق ساکنان اشرف مسئولیت خطیری برعهده دارد.
ما شما را در بکارگیری کامل مسئولیت تان در قبول درخواستهای ساکنان اشرف برای دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز، ترغیب می کنیم.