درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 هشدار درمورد جابجایی غیر قانونی ساکنان اشرف

کارشکنی رژیم ایران و دولت عراق در مسیر راه حل صلح آمیز
در یک کنفرانس  بین المللی در پاریس  که در روز جمعه  ششم ژانویه برگزارگردید، دهها شخصیت تراز اول امریکایی و اروپایی، در مورد کارشکنیهای رژیم ایران و دولت عراق در مسیر راه حل صلح آمیز برای اشرف هشدار دادند و نقض تعهدات دولت عراق پس از توافق با ملل متحد را محکوم کردند. 

دراین کنفرانس فیلیپ دوست بلازی، معاون دبیرکل ملل متحد و وزیر خارجه سابق فرانسه، گفت : نباید به دولت عراق اجازه داد نهادهای ملل متحد را به وسیلة  پیشبرد مقاصد خود تبدیل کند
فرماندار اد رندل رئیس سابق حزب دموکرات آمریکا نیز درسخنان خود تاکید کرد: باید ملل متحد وایالات متحده به جابجایی ساکنان اشرف در داخل عراق“ نه ” بگویند و کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد  باید کار خود را برای باز تأیید پناهندگی ساکنان، در اشرف شروع کند
 

فائزه العبیدی:لزوم تشکیل کمیته پارلمانی از کمیسیون حقوق بشر برای بازدید از کمپ لیبرتی

فائزه العبیدی نماینده پارلمان عراق:یک کمیته پارلمانی از کمیسیون حقوق بشر برای بازدید از کمپ لیبرتی باید تشکیل شود

خانم فائزه العبیدی نماینده پارلمان عراق اصرار دولت مالکی برای جابجایی ساکنان اشرف به یک محل جدید و ممانعت از اینکه سازمان ملل متحد کارشان برای بازتأیید پناهندگی آنها را دراشرف انجام دهند، محکوم کرد و گفت : براستی چه فرقی میکند که  آنها در اینجا یا آنجا ، و انتقال آنها چه خدمتی به دولت میکند؟ این کار هیچ سودی ندارد بخصوص که ساکنان اشرف همه مسائل شان را خودشان حل میکنند و در همه چیز به خود متکی هستند و بنابراین باید یک کمیته از کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق تشکیل شود و به این محل جدید برود و مشخص کند که آیا از لحاظ انسانی این محل بدرد ساکنان اشرف میخورد یا نه ؟ 
در مورد ممانعت از دسترسی ساکنان به خدمات پزشکی فائزه العبیدی گفت حکومت عراق همه چیز را از آنها منع کرده است .
وی تأکید کرد که ساکنان اشرف مهمانان ما هستند و بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو افراد حفاظت شده و پناهنده هستند و باید این امر در نظر گرفته شود.