درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 نیروی های مسلح عراقی  باید از محوطه داخلی کمپ لیبرتی خارج  شوند .ملل متحد باید رعایت حقوق ساکنان را تضمین کند

کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران با صدور یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد: 
۱۱۰ تن از نمایندگان مجلسین عوام و اعیان از تمام احزاب، خطاب به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، از دبیرکل مصرانه خواستند سازمان ملل حفاظت ۳۴۰۰ تن از ساکنان اشرف را تضمین کند.

این نامه از سوی نمایندگان ارشد از جمله بارونس بوتروید عضو برجسته مجلس اعیان و  ریاست و سخنگوی پیشین مجلس عوام، لرد وادینگتون  و زیر پیشین  کشور ، لرد کلارک رئیس پیشین حزب کارگر، لرد دالاکیا رئیس پیشین حزب لیبرال دمکرات، لرد کارلایل، لرد فریزر با رتبه مشاورت ملکه و دادستان کل سابق اسکاتلند، سر راجر گیل نماینده مجلس، استفان مک کیب نماینده مجلس، برایان بینلی نماینده مجلس، و سر باب راسل نماینده مجلس، حمایت شده بود.
اعضای مجلسین  عوام واعیان انگلستان به دبیرکل ملل متحد خاطرنشان کردند شرایط کنونی در کمپ لیبرتی کاملا غیرقابل قبول است. ما انتظار داریم سازمان ملل، با کمک دولت آمریکا و اتحادیه اروپا علیه محدودیتهایی که دولت عراق بر ساکنان اعمال می کند اشکارا موضع بگیرد. سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا باید حقوق ساکنان را تضمین کنند.  یونامی نمی تواند توجیه کند که موضعش نتیجه فشارهای عراق نبوده و بیطرفانه است.
بنابراین ما اولا از شما مصرانه می خواهیم تضمین کنید که عراق نیروی های مسلح خود را از محوطه داخلی کمپ خارج کند. علاوه برآن، شما باید امنیت و سلامت ساکنان را با تضمین اینکه آنها دسترسی مستقیم و آزاد به خدمات پزشکی داشته باشند، تامین کنید و اینکه آنها از آزادی رفت و آمد برخوردار باشند. یونامی باید تضمین کند که درهای کمپ لیبرتی به روی خبرنگاران، وکلا و خانواده های ساکنان اشرف بازباشد.