درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

  چندین شخصیت و پارلمانتر کرد یک بیانیه علیه انتقال ساکنان کمپ اشرف به کمپ لیبرتی صادر می‌کنند و از سازمان ملل می‌خواهند که سلامتی این پناهندگان حفاظت شود.

به گزارش هفته نامه میدیا، ۱۵ اسفند ۱۳۹۰-  ۳۰شخصیت و پارلمانتر کرد با امضای بیانیه‌یی انتقال ساکنان کمپ اشرف به یک قرارگاه سابق نیروهای امریکا به اسم لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بغداد را محکوم کردند و از سازمان ملل و ایالات متحدة امریکا خواستند که مسئولیت حفاظت از سلامتی این پناهندگان را به‌عهده بگیرند.

آزاد چالاک، روزنامه‌نگار و عضو سابق پارلمان عراق که یکی از شخصیتهای امضا‌کننده بیانیه است اعلام می‌کند که رفتار دولت عراق با ساکنان کمپ اشرف در مدت چند سال گذشته بسیار بد و دور از اصول بین‌المللی بوده و افزود: از طرف خودم اینگونه رفتارها را محکوم می‌کنم و حمایت و همدردی خود را با اعلام می‌کنم.
ابراهیم عباس، روزنامه‌نگار و سردبیر سایت روبر، وی نیز از جمله کسانی است که بیانیه را امضا کرده است. وی علت امضای بیانیه را به احساسات انسانی مرتبط ساخت و گفت: امضای بیانیه به این احساس انسانی علیه خشونتهایی که علیه ساکنان کمپ اشرف صورت می‌گیرد برمی‌گردد.
ابراهیم عباس تاکید کرد که انتقال این پناهندگان از اشرف به کمپ لیبرتی راه حلی برای این موضوع نیست و افزود: با انتقال این پناهندگان از اشرف به کمپ لیبرتی مشکل نه تنها حل نمی‌شود بلکه آنرا بغرنج‌تر می‌کند. زندگی اینها در خطر است. به همین خاطر این انتقال باید مستقیما تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی و طرفهای حقوق بشری باشد».