درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 ظافر العانی از رهبران فراکسیون العراقیه شرایط کمپ لیبرتی را بازداشتگاه توصیف کرد که هیچ معیار بین المللی در آن رعایت نشده است. العانی گفت در قرارگاه لیبرتی نیازهای انسانی و پزشکی فراهم نیست و به بازداشتگاههایی می ماند که نیروهای امنیتی برای بازجویی از افراد سازمان از آن استفاده می کنند و این نقض معاهدات بین المللی است.

به گزارش تلویزیون بغداد ۱۶ اسفند ۱۳۹۰- ظافر العانی خاطر نشان کرد که «درخواست فرستادن تعداد بیشتری از ساکنان اشرف به لیبرتی منطقی نیست. وی گفت این قرارگاه ظرفیت بیش از ۴۰۰ نفر را ندارد و آنها نیز در شرایط غیر انسانی زندگی می کنند».