درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 حامیان مقاومت و بستگان مجاهدان مستقر در اشرف و لیبرتی، در مقابل مقر اروپایی ملل متحد، در میدان ناسیون شهر ژنو، هشتصدمین روز از تحصن خود را برگذار کردند.

در این برنامه مارک فالکه نماینده پارلمان سوئیس و کشیش مترقی آقای نیزل از حامیان قدیمی مقاومت، طی سخنانی هشتصدمین روز تحصن را به متحصنین تبریک گفتند.

آقای فالکه در سخنرانی خود کوبلر را مایه ننگ سازمان ملل دانست و گفت کوبلر شریک جرم و جنایت علیه حقوق بشر و خود فروخته رژیم ملاهاست و باید در دادگاه بین المللی محاکمه شود. 
در این مراسم نمایندة متحصنین نیز به سخنرانی پرداخت و بر عزم متحصنان برای ادامه راه تا تحقق خواستهای مجاهدان اشرفی، تأکید کرد. 
کشیش دانیل نی زر نیز در سخنان خود با قرائت طرح ۱۰ ماده ای خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت: با وجود اینکه خودم یک مذهبی از کلیسا هستم اما ماده جدایی دین از دولت برای ایران آینده بسیار مهم و مترقی است.

وی افزود: علاوه براین، حقوق مساوی زن و مرد که از مواد ده گانه خانم رجوی است هنوز در بسیاری از جوامع حتی مترقی این حقوق به رسمیت شناخته نمی شود، لذا این مواد بیان کننده و تضمین کننده ایران فردا، ایران آزاد و شاد خواهد بود. 
متحصنین با خواندن سرودهایی، عهد و پیمان خود را برای ادامه راه تا رسیدن به تمام خواستهای اشرفیان تجدید کردند.