درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

کپنهاگ ـ ۱۲مرداد

حامیان مقاومت ایران در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی یاد و خاطره آنان را با تجمع در مقابل عفو بین الملل، گرامی داشتند.

در این آکسیون موگنزه کامره، نماینده پیشین دانمارک در اتحادیه اروپا نقض حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها را محکوم کرد

و بار دیگر حمایت خود را از مقاومت ایران و مجاهدان در زندان لیبرتی و در اشرف اعلام نمود.