درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

پاتریک کندی طی پیامی نوشت: امروز، اول سپتامیر، همزمان با کشتارهر پناهنده در اشرف که به تک تک آنها قول حفاظت داده شده بود، اعتبار ایالات متحده و سازمان ملل باز هم و بازهم نابود شد. چراکه هرکدام از آنها در انتظار ایالات متحده و سازمان ملل بودند تا به تعهداتشان در حفاظت عمل کنند و این مرز سرخ دیگری ایجاد کرده است که ایالات متحده لازم است فورا به کمک سایرین بشتابد.