درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

ما بر تحقیقات کامل و مستقل در رابطه با این رخداد زشت و دردناکتأکید می ورزیم وآنها که مسئول شناخته میشوند باید بطور کامل حسابرسی شوند

واشینگتن - اول سپتامبر ۲۰۱۳- ایالات متحده قویا رخدادهای بسیار بدی را که در کمپ اشرف اتفاق افتاد و طبق گزارشهای مختلف به جان باختن و زخمی شدن چندین تن از ساکنان کمپ منجرگردید ، محکوم میکند.

ما به بستاگان قربانیان و به مجروحان این خشونت ها تسلیت میگوییم.

ما عمیقا در مورد این گزارشها نگران هستیم و در تماس مستمر با یونامی در عراق و همچنین مقامات دولت عراق هستیم. ما از تلاشهای یونامی در انجام برآوردهایش از وضعیت حمایت میکنیم و از دولت عراق میخواهیم بطور کامل این تلاش ها را حمایت کند.

ما همچنین از مقامات دولت عراق میخواهیم تا بطور اورژانس و فوری از رسیدن کمک های پزشکی به زخمی ها اطمینان حاصل کنند و کمپ را دربرابر هرگونه خشونت یا صدمه رساندن به ساکنان حفاظت کند. ما بر مسئولیت دولت عراق و تمامی طرفهای درگیر برای اطمینان از حفاظت و امنیت ساکنان در هر دو کمپ اشرف و حریه تاکید میورزیم و روی خواست یونامی برای یک تحقیقات کامل و مستقل در رابطه با این رخداد زشت و دردناک، تاکید میکنیم. آنهایی که مسئول شناخته میشوند باید بطور کامل حسابرسی شوند.