درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

ما خشونتهای روز یکشنبه در کمپ اشرف در عراق را محکوم می کنیم و مراتب همدردی خود را با خانواده قربانیان ابراز می داریم.

سفارتخانه ما در بغداد در ارتباط نزدیک با یونامی است که سعی می کند یک ارزیابی فوری از وضعیت به دست آورد. ما از کار آنها حمایت می کنیم و از دولت عراق می خواهیم کاملا با سازمان ملل همکاری کند. دولت عراق همچنین می بایست هرآنچه را که لازم است انجام دهد

تا از سلامتی ساکنان اطمینان حاصل کند و می بایست یک تحقیقات شفاف و فوری، در رابطه با آنچه به وقوع پیوست انجام دهد. عاملان جنایت باید به دست عدالت سپرده شوند. 
۲ سپتامبر ۲۰۱۳-۱۱ شهریور۹۲