درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

نامه ایلیانا رزلهتینن رئیس زیر کمیته خاورمیانه در کنگره آمریکا به رئیس جمهور اوباما, وزیرخارجه جان کری و  آنتونیو گوترز کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد

محکومیت قتل عام اشرف، فراخوان به تأمین حفاظت

من با قتل عام بیرحمانه در اشرف، عراق بر آشفته شده ام.بنابه گزارشها ۵۲تن کشته شده اند و شماری مفقود الاثر هستند. این غیر قابل قبول است که چنین حملاتی به  لیبرتی و اشرف هنوز ادامه دارد. 

دولت عراق هیچ کاری در جهت حفاظت ساکنان انجام نداده و درحقیقت دولت عراق دراین جنایت دست داشته است. 
سازمان ملل متحد و دولت عراق هیچ کاری در انجام تعهدات خود مبنی بر فراهم کردن حفاظت ساکنان تا بحال انجام نداده اند.
من بار دیگر از تمامی طرفهای دست اندر کار میخواهم هر آنچه را که لازم است برای حصول امنیت ساکنان اشرف تا زمان به کشور دیگر انجام دهند