درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

از دولت آمریکا میخواهم برای تامین امنیت و حفاظت محکم پناهندگان در لیبرتی و برای آزادی گروگانها امکانات خود را به کار گیرد.

ما باید دست به هرکار ممکن بزنیم تا از وقوع جنایت دیگری جلوگیری کنیم.

وزارت خارجه ایالات متحده 
وزیر محترم، جان کری
بدینوسیله میخواهم نگرانی عمیق خود را در مورد به گروگان گرفته شدن ۷ تن و کشته شدن دهها تن از افراد غیر مسلح، اعضاء اپوزیسیون که در اشرف مستقر بودند، ابراز کنم. 
در حمله وحشیانه اول سپتامبر ۲۰۱۳،  پنجاه و دو تن کشته شده و ۷ تن به گروگان گرفته شده اند. معاون نماینده دبیر کل ملل متحد ، جورج باستین که کمپ را در تاریخ دوم سپتامبر بازرسی کرد مشاهده کرد ساکنان توسط گلوله و اکثر آنها با شکیک در سر و بالای بدن و چندین تن نیز با دستان بسته” کشته شدند. 
من بطور فزاینده ای با حملات مستمری که علیه این گروه صورت گرفته، نگران شده ام. 
من بطور جدی از دولت آمریکا میخواهم همه امکانات خود را هم برای تامین امنیت و حفاظت قوی هم برای پناهندگان در لیبرتی و هم برای آزادی گروگانها کار گیرد. ما باید هر کاری را که ممکن است، انجام دهیم تا از وقوع جنایت دیگری جلوگیری کنیم. علاوه براین، ضروری است بانیان این جنایت مورد حسابرسی و مواخذه قرار گیرند. 
من منتظر پاسخ شما خواهم بود. 
با احترام
دکتر جودی چو - نماینده کنگره