درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

ملیسا فلمینگ سخنگوی کمیساریا در ژنو به  امروز به خبرنگاران در ژنو گفت
کمیساریا نسبت به سلامتی و ایمنی ۷ساکن سابق کمپ اشرف که مفقود هستند عمیقاً نگران است. این کمپ در اول سپتامبر مورد حمله قرار گرفت. در این حمله بیش از ۵۰نفر در کشته شدند.

سخنگوی کمیسیاریا افزود بنا‌به گزارشاتی که به کمیساریا رسیده اشخاص مفقود در جایی در عراق نگه‌داشته شده‌اند و ممکن است در خطر بازگشت غیرداوطلبانه به ایران باشند که یک نقض جدی قانون بین‌الملل خواهد بود..وی گفت این ۷نفر توسط کمیساریا پناهجو محسوب می‌شوند و کمیساریا خواهان مصاحبه با آنها است. با توجه به گزارشات بیشماری که طی هفته گذشته بوده؛ این اشخاص ممکن است در خطر بازگشت اجباری به ایران باشند، فلمینگ از دولت عراق خواست تا محل نگهداری آنها را مشخص کند و امنیت فیزیکی آنها را تضمین نماید و از آنها علیه بازگشت به ایران برخلاف میلشان، حفاظت کند  
فلمینگ افزود کمیساریا علاوه بر این، مصرانه از دولت عراق می‌خواهد حفاظت ساکنان کمپ لیبرتی را تضمین کند.