درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

تلویزیون بی بی سی جهانی با پخش شعار ایرانیان آزاده در تظاهرات مقابل ملل متحد که فریاد می زدند روحانی، نه، نه، نه، گزارش داد

خیلی از مردم، و نه فقط تظاهر‌کنندگان در جلوی ملل متحد، هرگز به جمهوری اسلامی ایران اعتماد نخواهند کرد. در سالهای اخیر، یک شقه بنیادین در خاورمیانه، دوستان ایران را در برابر دوستان آمریکا قرار داده است. اما چیزی که خاورمیانه اکنون بیش از همه نیاز دارد، ارتباط دیپلوماتیک برای هم آوردن این شکاف است. 

تلویزیون بی.بی.سی جهانی، ۲۵سپتامبر ۲۰۱۳،