درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

45 پارلمانتر عراقی در یك نامه مشترك به بانكی مون، جان كری، گوترز، اشتون و ویدال كوادراس نوشتند ساكنان لیبرتی از كمبود یك مركز درمانی مجهز كه پاسخگوی تمامی نیازهای پزشكی آنان باشد محروم هستند.

45 پارلمانتر عراقی نوشتند ترددهای ساكنان لیبرتی به بیمارستانهای بغداد بطور روزانه با كارشكنی و دخالت های غیرحرفه ای آزار دهنده از سوی مامورین امنیتی روبروست و عملا آنرا به موضوعی جهت شكنجه روانی این پناهندگان تبدیل كرده است.