درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

احمد جربا: آخوندها هیچ مشروعیتی ندارند و سرنوشت مردم سوریه به سرنوشت مردم ایران و نماینده مشروعشان شورای ملی مقاومت و رئیس جمهور آن خانم رجوی گره خورده است

خانم مریم رجوی و پرزیدنت احمد جربا رئیس ائتلاف ملی نیروهای انقلاب واپوزیسیون سوریه روز23 مه 2014 (3خرداد93) در پاریس دیدار وگفتگو كردند.

در این دیدار، خانم مریم رجوی نقش فاشیسم دینی حاكم بر ایران را در سركوب وكشتار مردم سوریه و حمایت همه جانبه از دیكتاتوری بشار اسد محكوم كرد و خواهان حمایت جامعه بین المللی از ارتش آزاد و از ائتلاف ملی نیروهای انقلاب واپوزیسیون سوریه به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه شد.
پرزیدنت جربا همبستگی و برادری مقاومت ایران با انقلاب سوریه را ستود و گفت ما ومردم ایران در یك سنگر مشترك علیه دشمن مشترك و برای رسیدن به هدفی مشترك مبارزه میكنیم. آخوندهای حاكم بر ایران از هیچ مشروعیتی برخوردار نیستند و سرنوشت مردم سوریه و انقلاب سوریه به سرنوشت مردم ایران و نماینده مشروع آن، یعنی  شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور منتخب آن خانم مریم رجوی گره خورده است. 
آقای جربا اقدامات سركوبگرانه علیه مجاهدین خلق ایران در لیبرتی را محكوم كرد و خواهان تضمین حقوق آنها از سوی جامعه بین المللی گردید. 
خانم رجوی تأكید كرد مقاومت و نبرد رهایی بخش و مشترك ما قطعا می تواند دو كشور برادر ایران و سوریه را از دیكتاتوری و سلطه نظام منفور و نامشروع ولایت فقیه در ایران و سوریه رها سازد و آزادی و دمكراسی برای خلقهای برادر را در این دو كشور محقق كند.