درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

سرتیپ ستاد مثقال البطیش النعیمی: ما به ملاقات رهبری ائتلاف سوریه و رهبری مقاومت ایران به عنوان گامی بزرگ به جلو برای ساختن بنای مقاومت در مقابل رژیم ولایت فقیه می‌نگریم
اخبار ملاقات رئیس ائتلاف ملی نیروهای انقلاب سوریه با خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در صدر صفحات روزنامه ها و رسانه‌های جهان عرب و غرب قرار گرفت.

این جنبش از آغاز در برابر رژیم خمینی جنایتكار و رژیم ملاهای فاشیست به مقاومت برخاسته است، این مقاومت همچنین در برابر ادامه جنگ ایران و عراق كه میلیونها انسان بیگناه قربانی آن شدند، ایستاده و از صلح بین دو خلق عراق و ایران دفاع كرده است.
این دیدار برای هماهنگ كردن تلاشها و وحدت صفها علیه دشمن مشتر كمان یعنی رژیم جنایتكار در سوریه و همدست او نظام آخوندی در ایران و افشای جنایتهایی كه مرتكب شده‌اند با همه امكانات رسانه‌ای ضروری بود.