درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

حمایت از مقاومت ایران و برنامه خانم مریم رجوی برای دستیابی به آزادی و دموكراسی در ایران

رژیم ایران همزمان با سركوب فزاینده در داخل كشور، حدود 3000 تن ساكنان لیبرتی را از طریق دولت عراق تحت شدیدترین اقدامات سركوبگرانه قرار داده ...
درحالیكه در سال 2013، لیبرتی 4 بار هدف حملات موشكی قرار گرفته، دولت عراق بر جلوگیری از تامین حداقل اقدامات و تدابیر امنیتی برای حفاظت این پناهندگان اصرار می‌ورزد.

با توجه به نكات فوق، ما امضا كنندگان بر این موارد تأكید میكنیم:
-ما به شدت تمامی انواع قتل و محاصره ظالمانه و محروم كردن ساكنان لیبرتی از حقوق انسانی را محكوم می كنیم و از دولت عراق خواهان لغو محاصره لیبرتی به ویژه محاصره پزشكی و پایان دادن به نقض حقوق پناهندگان هستیم.
-آمریكا و ملل متحد باید دولت عراق را به آزادی 7 گروگان اشرفی كه افراد حفاظت شده هستند و تامین الزامات حداقل حفاظتی در لیبرتی وادار كنند و یك تیم ناظر ملل متحد بطور 24 ساعته در داخل لیبرتی مستقر سازند دولت آمریكا و سازمان ملل متحد باید امنیت و سلامت و رسیدگی شایسته را برای ساكنان لیبرتی تا زمانیكه در عراق هستند تضمین كنند. 
-پرونده قتل عام ضد بشری روز اول سپتامبر 2013 دراشرف، باید به دادگاه جنایی بین‌المللی برای انجام تحقیقات مستقل و پیگرد مسئولین این جنایت ارجاع شود.
-ما از سازمان ملل متحد و دولت آمریكا خواستار عمل به تعهداتشان در رابطه با امنیت و سلامت ساكنان لیبرتی و وادارساخن دولت عراق به انجام همه امور لازم برای تحقق این هدف هستیم.
-ما حمایتمان از مقاومت ایران و برنامه خانم مریم رجوی برای دستیابی به آزادی و دمكراسی در ایران را مورد تأكید قرار میدهیم