درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

بازدید ایلیر متا رئیس جمهور آلبانی از اشرف ۳ و ملاقات با خانم رجوی شنبه, 23 شهریور 1398

ظهر جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ (۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹) آقای ایلیر متا رییس جمهور آلبانی از اشرف ۳ محل اقامت اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در این کشور بازدید کرد.

مجاهدین از رئیس جمهور آلبانی به گرمی استقبال کردند. آقای فاتمیر مدیو رئیس حزب جمهوریخواه آلبانی و همچنین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در این دیدار او را همراهی می‌کردن.

پرزیدنت متا با خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران دیدار و گفتگو کرد و از نمایشگاه ۱۲۰ سال مقاومت برای آزادی در اشرف ۳ بازدید نمود.

پرزیدنت متا در دیدار با مجاهدین گفت: من هیچ تصویری نسبت به میزان فداکاری و ابعادکشتار و نسل کشی که شما و هوادارانتان متحمل شده اید، نداشتم. این که می‌ببینم این همه انسان، زنان و کودکان، قتل عام شده اند، برایم شوکه کننده است.

رئیس جمهور آلبانی تأکید کرد: این امر همچنین بیانگر وجود یک جنبش گسترده در داخل ایران است...من بسیار تحت تأثیر طرح ده ماده ای خانم رجوی قرار گرفتم زیرا بر آزادیهای بنیادین مبتنی است و بهروزی و دمکراسی برای مردم ایران را تضمین می‌کند. همه ما در آلبانی در حمایتمان از تلاشها و عزم و اراده شما متحد هستیم.

 

خانم مریم رجوی ضمن خوش آمد گویی به پرزیدنت متا گفت: مردم ایران هیچگاه مهمان‌نوازی آلبانی از رزمندگان آزادی ایران را فراموش نخواهند کرد و این امر در تاریخ روابط دو ملت ثبت شده و ماندگار می‌ماند. همچنین قاطعیت آلبانی در مقابل رژیم آخوندی و اخراج سفیر این رژیم بخاطر مشارکت در تروریسم، یک الگو برای دیگر کشورهای جهان است.

خانم رجوی تاکید کرد: تجربه نشان داده است دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران رفرم ناپذیر است و مماشات با آن صرفاً مشوق تروریسم و بنیادگرایی است. رفتار این رژیم تغییرناپذیر است، از این رو تغییر این رژیم توسط مردم و مقاومت ایران لازمه صلح و ثبات در منطقه و جهان است.

پرزیدنت متا در دفتر یاد بود موزه شهیدان مقاومت ایران نوشت: این یک تجربه خارق العاده برای من بود که با فداکاری های غیرقابل تصور این جنبش برای آزادی و عدالت اجتماعی آشنا شوم... ما افتخار می کنیم که تمام تلاشمان را انجام دادیم و آرزو میکنیم به آزادی دست یابید و تا آن زمان، اینجا خانه شما خواهد بود...

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۲ شهریور۹۸ (۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹)