درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

سال ۱۳۹۲

 خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ، به دراویش به‌پاخاسته كه با اعتصاب غذا و ایستادگی ارزشمند خود در برابر شكنجه و اسارت زندانیان سیاسی، یعنی یكی از فجیع‌ترین ستمهای این رژیم قیام كرده اند ، درود فرستاد و خیزش آنان را نماد عصیان و نارضایتی لبریز شده جامعه ایران توصیف كرد.

80 زن در میان دستگیرشدگان هستند.

بنابر گزارشهای دریافتی از داخل كشور تا ساعت 1300 به وقت محلی، عوامل اطلاعاتی و نیروهای سركوبگر رژیم برای جلوگیری از تجمع دراویش و خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دادسرای مركز در خیابانهای اطراف میدان 15خرداد و چهارراه گلوبندك در تهران با تجمع كنندگان درگیر شده اند و آنها را با گاز فلفل مورد یورش قرار دادند.

 صبح امروز، شنبه 17اسفند ماه دست كم 200تن از دروایش گنابادی كه قصد داشتند در یك تجمع در مقابل دادسرای مركز در تهران شركت كنند، توسط نیروهای سركوبگر رژیم دستگیر شدند.

 مقاومت ایران جامعه جهانی را به محكوم كردن جنایات فاشیسم دینی حاكم بر ایران در حق دراویش گنابادی در زندانهای این رژیم كه از روز 11اسفند در اعتصاب غذا به سر می برند، فرامی‌خواند و از عموم مراجع ذیربط بین‌المللی ازجمله كمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد، گزارشگر آزادی دین و عقیده و گزارشگر ویژه نقض حقوق بشر در ایران می‌خواهد به حمایت از خواسته های آنها به ویژه رسیدگی های سریع درمانی دراویش بیمار مبادرت كنند.

 وزیر كشور روحانی: كارنامه حقوق بشر در ایران درخشان است.

سفر خانم اشتون به ایران در بحبوحه اعدامها و ملاقات با كسانی كه به شكنجه و كشتار و اعدام افتخار می‌كنند نقض ارزشهای حقوق بشری، دموكراتیك و حكومت قانون است.

خانم اشتون در حالی به تهران میرود كه از ابتدای سال 2014 بیش از 150تن اعدام شده اند.

رژیم زن ستیز آخوندی، فرزانه مرادی یك زن جوان 25ساله را پس از تحمل 6سال حبس در روز 13 اسفند در زندان اصفهان به دار آویخت. این حكم جنایتكارانه به رغم مخالفتهای گسترده داخلی و بین المللی و بدون اطلاع به وكیل وی انجام شد.

 رژیم ضدبشری آخوندی طی روزهای 6 تا 11 اسفند دست كم 12 زندانی را در شهرهای مختلف به دار آویخت. شش تن از آنها مخفیانه و سه تن از آنان در ملأعام اعدام شدند.

به این ترتیب از ابتدای سال 2014 حدود 150 تن اعدام شده اند.

 تأیید حكم ضد انسانی كوركردن و بریدن گوش و بینی یك زندانی توسط دیوانعالی آخوندها.

دیوانعالی آخوندها در یك اقدام وحشیانه، ضد انسانی و جنایتكارانه  حكم کور کردن چشم و بریدن گوش و بینی یك زندانی به نام جمشید را در تهران تأیید كرد (روزنامه حكومتی شرق- 11اسفند).

 تقدیر از نقش مریم رجوی در افشای ماهیت ضد اسلامی رژیم حاكم بر ایران و زن ستیزی و بنیادگرایی تحت نام اسلام. مریم رجوی: مبارزه برای سرنگونی رژیم ملایان مبارزة تمام ملتهای منطقه برای آزادی و رهایی از بنیادگرایی است.

 مریم رجوی: اگر ملایان زن ستیزی را كنار بگذارند فرو می‌ریزند.  لذا نه خاتمی و نه روحانی كه به نمایش اصلاح‌طلبی رو آوردند، به كاهش ستم و سركوب علیه زنان نزدیك نمی‌شوند، آخوندها ایران را به ام القری بنیادگرایی تبدیل كرده اند، اما مردم و مقاومت آن را به كانون آرمان برابری و رهایی از بنیادگرایی و سرانجام زنان بر دیكتاتوری دینی در ایران غلبه می كنند.