درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

سال ۱۳۹۲

 پاره یی از شرایط رژیم ایران برای حمایت از سومین دور نخست وزیری مالكی. تشكیل یك مركز نیروی تروریستی قدس در نزدیكی لیبرتی برای اقدامهای اطلاعاتی و جاسوسی علیه مجاهدین.

همچنانكه مقاومت ایران پیش از این اعلام كرده، هدف اصلی مالكی در جریان سفر به تهران، جلب حمایت تمام عیار رژیم آخوندی از سومین دور نخست وزیری اش بود. حمایت رژیم ایران، برای مالكی، به ویژه پس از شكست فضاحت بار سفرش به آمریكا از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

 حمایت از كارزار جهانی مقاومت ایران برای آزادی هفت گروگان اشرفی، تضمین امنیت ساكنان كمپ لیبرتی و اقدام علیه اعدامهای خودسرانه توسط رژیم آخوندی.

بعد از ظهر روز (19دسامبر 2013) شركت كنندگان در یك كنفرانس بین المللی در رم، با شركت شماری از شخصیتهای سیاسی برجسته سیاسی اروپایی و آمریكایی از فراخوان خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران برای یك كارزار بین المللی حمایت كردند.

 مریم رجوی: بعد از 60 بار محكومیت، حرف كافی است، پرونده جنایتهای رژیم آخوندی باید به شورای امنیت ملل متحد و دادگاه جنایی بین المللی احاله شود.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، از تصویب قطعنامه محكومیت نقض سیستماتیك و وحشیانه حقوق بشر توسط رژیم آخوندها در ایران استقبال كرد.

دادگاه اسپانیا تحقیقات در مورد مشاور امنیت ملی عراق بخاطر جنایت علیه جامعه بین المللی را آغاز میكند. فالح فیاض متهم به ارتكاب جنایات تحت قانون بین الملل علیه ساكنان اشرف میباشد.

بدنبال قطعیت حكم دادگاه اسپانیا علیه فالح فیاض، مشاور امنیت ملی مالكی، بخاطر مسئولیت مستقیم در كشتار اول سپتامبر 2013 و اعدام جمعی 52 تن از ساكنان و به گروگان گرفتن 7 تن و به اتهام جنایت علیه جامعه بین المللی، خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران، مجاهدان لیبرتی و ایرانیان در شهرهای مختلف جهان را به پایان اعتصاب غذای جهانی كه از روز اول سپتامبر شروع شده است فراخواند و پایان اعتصاب غذا را اعلام كرد.

 رژیم ضدبشری آخوندی ناتوان از مقابله با بحرانهای فزاینده داخلی و بین المللی در هراس از گسترش خیزشهای مردم جان به لب رسیده هر روز بر دامنه سركوب در شهرهای مختلف كشور می افزاید.

 در طول سال 2013 رژیم ضدبشری آخوندی، به دستگیری و سركوب كشیشان و پیروان مسیحی در ایران ابعاد جدیدی بخشیده است.

دستگاه قضاییه آخوندی كشیش ورویر آوانسیان، 61ساله، از کلیسای جماعت ربانی ایران را به اتهام آخوند ساخته «اقدام علیه امنیت ملی» و همچنین بخاطر «بشارت و تبلیغ مسیحیت برای مسلمانان» به سه سال و نیم زندان محكوم كرد.

 فراخوان بین المللی به نجات جان اعتصابیون و علیه اعدامهای خودسرانه و شرایط غیرانسانی زندانها.

مقاومت ایران عموم مراجع و سازمانهای حقوق بشری به ویژه كمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگران دستگیریهای خودسرانه و شكنجه و اعدام و گزارشگر ویژه نقض حقوق بشر در ایران را به اقدام عاجل برای نجات جان زندانیان سیاسی كه در اعتراض به شرایط وخامت بار شكنجه گاههای رژیم

 نیروهای عراقی تحت امر كمیته سركوب در نخست وزیری عراق، به دستور مالكی محاصره و فشار علیه مجاهدان لیبرتی را شدت بخشیده اند.

آنها با بهانه گیریهای مسخره و برخوردهای موهن و تحریك آمیز در صدد اعمال محدودیتهای بیشتر و ایجاد درگیری و زمینه سازی برای اقدامهای سركوبگرانه بیشتر هستند.

 سردژخیم لاریجانی رئیس قوه قضاییه آخوندها: مخالفت با حكم اعدام مخالفت با اسلام است.

سفر برنامه ریزی شده تعداد معدودی از اعضای پارلمان اروپا به ایران تحت حاكمیت آخوندها

خیانت به حقوق بشر و عدالت و تشویق فاشیسم دینی به خونریزی بیشتر است.