درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 برغم تدابیر سركوبگرانه رژیم آخوندی برای جلوگیری از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری و تبدیل آن به یك مراسم اعتراضی از سوی جوانان، از ساعتی پیش صدای انفجار ترقه ها و بمب های صوتی در نقاط مختلف تهران، از جمله درخیابان جمهوری منطقه تهران پارس، خیابان لاله زار در شهریار و در ورامین به گوش می رسد.

رژیم در وحشت از خشم جوانان بانكها و ادارات دولتی را از ساعت 2 بعد از ظهر یعنی چند ساعت زودتر تعطیل كرده است.

 در اهواز جوانان عكسهای خمینی وخامنه ای وصیتنامه خمینی رابه آتش كشیدند.

در مهاباد برغم اینكه نیروهای سركوب وضعیتی شبیه حكومت نظامی برقرار كرده اند، جوانان ضمن برگزاری جشنهای چهارشنبه سوری، با نیروهای سركوبگر درگیر شدند. وضعیت شهر بحرانی است.

نیروی سركوبگر انتظامی اعلام كرده است كسانی كه درمحل های عمومی ترقه بازی كنند دستگیر می كنند و تا 13بدر در بازداشت نگه میدارند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

27 اسفند 1392 (18 مارس 2014)