درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

نیروهای عراقی در ادامه محاصره ضد انسانی لیبرتی، در یك اقدام ضد انسانی چند روز است بر خلاف روال معمول از ورود مواد و الزامات ضروری برای تصفیه آب و روغن ژنراتورهایی كه برق كمپ را تأمین می كنند جلوگیری می‌كنند. جلوگیری از ورود این مواد اساسی كمپ را با مشكل جدی آب آشامیدنی و برق روبه رو می كند. مراجعات متعدد ساكنان و نامه نگاریهای آنها به نمایندگان یونامی برای حل این مشكل در روزهای گذشته به جایی نرسیده است.

این محدودیت جدید و ضد انسانی كه به وضوح بر اساس دستورالعمل رژیم آخوندی به اجرا در می آید در شرایطی است كه بیش از دو ماه است نیروهای عراقی اجازه نداده اند كه حتی یك لیتر بنزین برای رفت و آمد بیماران و مجروحان و توزیع مواد غذایی وارد كمپ شود.

این محاصره ظالمانه و جنایتكارانه نقض فاحش قانون انساندوستانه المللی و قانون حقوق بشر بین المللی و نقض آشكار یادداشت تفاهم امضا شده بین ملل متحد و دولت عراق است و مسئولان آن قابل پیگرد و مجازات هستند.

مقاومت ایران با یادآوری تعهدات مكرر و مكتوب آمریكا و ملل متحد در قبال امنیت و سلامت ساكنان لیبرتی خواستار اقدام فوری برای پایان دادن به این محاصره پزشكی و لجستیكی لیبرتی و آزادی عمل ساكنان برای دسترسی به نیازمندیها و خدمات ضروری است.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

20 بهمن ماه 1393 (9 فوریه 2015)