درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مقاومت ایران قتل فجیع 21 كارگر مصری مسیحی در لیبی را قویاً محكوم می كند و به خانواده قربانیان و عموم مردم مصر تسلیت می گوید. كشتار كارگران بیگناه و محرومی كه برای تأمین معاش خود تلاش می كردند، یك جنایت ضد بشری است كه در تعارض آشكار با تعالیم همه ادیان و تمدنهای بشری است و قوانین و معاهدات بین المللی را به شدیدترین وجه نقض می كند. 
بنیادگرایی، وحشیگری، تروریسم و گروگان‌گیری تحت نام اسلام، با حاكمیت فاشیسم دینی بر ایران در این منطقه از جهان ظهور پیدا كرد و با مداخلات و جنایتهای آن در عراق و سوریه و یمن و لبنان ابعاد بیسابقه یی به خود گرفته است. خلع ید از این رژیم در منطقه، اولین قدم ضروری برای مقابله با این پدیده شوم است كه امروز تمامی منطقه و جهان را تهدید می كند.

شورای ملی مقاومت ایران
27 بهمن1393 (16فوریه2015)