درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

برگزاری جشن چهارشنبه سوری در شهرهای مختلف به رغم تمهیدات گسترده امنیتی.

بعد از ظهر امروز 26 اسفند مردم شهرهای مختلف كشور به رغم تهدیدها و تمهیدات امنیتی و نظامی نیروهای سركوبگر  جشن چهارشنبه سوری را رودرروی رژیم آخوندی برگزار كرده و آن را به اعتراض و رویارویی با رژیم ضد بشری آخوندی تبدیل كردند.

با شروع تاریكی از نقاط مختلف تهران و اكثر قریب به اتفاق شهرهای كشور صدای نارنجكها و بمبهای صوتی و ترقه و فشفشه به گوش می رسد و شعله های آتش به چشم می خورد.

در شیراز با وجود استقرار نیروهای سركوبگر در مناطق مختلف، صدای انفجار نارنجكهای دستی و ترقه از همه نقاط شهر به گوش می رسد.  مناطقی مانند ترمینال اصلی كانون این مراسم است

در قاسم آباد ، احمد آباد و منطقه طلاب مشهد  صدای انفجار طنین انداز است.

در زنجان صدای انفجار نارنجكهای دستی و ترقه از  نقاط مختلف  شهر به ویژه مركز شهر، سعدی شمالی و سعدی جنوبی، دروازه رشت، جاده همایون، سبزه میدان، بلوار چمران و خیابان صفا  به طور  مستمر به گوش می رسد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

26 اسفند 1993 (17مارس2015)