درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

درگیری در مهاباد و دستگیری 10تن  به خاطر برگزاری مراسم  چهارشنبه  سوری.

در مهاباد بین جوانان با نیروی سركوبگر انتظامی كه مانع برگزاری جشن چهارشنبه سوری شده بود درگیری رخ داد. كارگزاران رژیم ناتوان از مقابله با جوانان نیروهای كمكی وارد كردند.   این درگیریها به دستگیری 10 تن از جوانان منجر شد.

در زنجان  نیروهای انتظامی و امنیتی  در چهارراههای شهر مستقر شده اند و به بازرسی جوانان می پردازند.  درشهر مشهد 5 اتوبوس از مامورین و 100 موتورسوار در خیابان 600 نزدیك به خیابان خیام  چیده شده است. مزدوران مردم را بازرسی می كنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

26 اسفند 1993 (17مارس2015)