درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

شعار «مرگ بر دیكتاتور» در جشن چهارشنبه سوری زندانیان سیاسی گوهردشت, شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» بر دیوارهای كرج.

زندانیان سیاسی زندان گوهردشت كرج رودر روی رژیم آخوندی مراسم چهارشنبه سوری را داخل سلولهای خود برگزار كردند و با آتش كوچكی كه با ابتكار داخل سلول برپا كرده بودند، از روی آتش پریدند و شعار مرگ بر دیكتاتور سر دادند.

دژخیمان زندان گوهردشت به منظور تشدید فشار بر زندانیان و جلوگیری از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری، از صبح روز سه شنبه 26 اسفند  رفتن آنها به هواخوری را ممنوع كردند.

در شهر كرج نیز جوانان همزمان با برپایی جشن چهارشنبه سوری،  با نوشتن شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه بر دیوارهای شهر، انزجار خود از فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران را ابراز داشتند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

27 اسفند 1993 (18مارس2015)