درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

سال ۱۳۹۳

 ابوطالبی كه تا سال 1992 سفیر در ایتالیا بود، در زمان ترور با مدارك جعلی به رم بازگشته بود

به گزارش پلیس ایتالیا در 2003 ابوطالبی به خاطر مظنون بودن در قتل از ورود به شنگن ممنوع بوده است.

 مقاومت ایران ضمن ابراز تأسف شدید از مرگ یك پناهجوی جوان ایرانی در بازداشتگاهی در ژاپن، با خانواده و دوستان او ابراز همدردی می‌كند و مسئولیت دولت ژاپن را در حفاظت از پناهندگان و پناهجویان و احترام به حقوق آنها و اجرای معاهدات و قوانین بین المللی مربوطه یادآوری می‌كند.

 حمله به زندانیان، ضرب و شتم و تخریب و ضبط وسایل آنها، قطع ملاقات و انتقال زندانیان به سلولهای انفرادی.

دژخیمان گارد ویژه زندان مرکزی ارومیه در روز 11 فروردین به زندانیان سیاسی در بند 12 این زندان حمله كردند و به دستور ریاست زندان به تفتیش بند پرداختند و یادداشتها و كتابهای زندانیان را ضبط كردند و وسایل شخصی آنها را تخریب نمودند. دژخیمان سپس چند تن از زندانیان سیاسی را به سلولهای انفرادی منتقل كردند.