درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

سال ۱۳۹۳

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، شكست مذاكرات آمریكا و پنج قدرت دیگر جهانی با فاشیسم دینی حاكم بر ایران را ناشی از امتیازها و نرمشهای ناموجه در برابر این رژیم توصیف كرد. وی گفت: زیر پا گذاشتن قطعنامه های شورای امنیت و تمدید مذاكرات بی انتها  با فاشیسم دینی، باز گذاشتن راه دستیابی به بمب اتمی است كه ملایان آن را ” تضمین بقا” ی  رژیمشان می دانند. 

 روز  شنبه اول آذر (22نوامبر)  اعتصاب غذای  30 زندانی سیاسی كرد در زندان ارومیه وارد سومین روز خود شد.  آنها اعتصاب غذای خود را در بند 12 زندان ارومیه از روز پنجشنبه در اعتراض به انتقال مجرمان عادی به بند زندانیان سیاسی آغاز كرده اند. هدف انتقال زندانیان عادی به بند سیاسی تشدید فشار و سركوب هرچه بیشتر زندانیان سیاسی است به خصوص كه رژیم عوامل باندهای مافیایی خودش را نیز تحت پوش مجرمان عادی برای شكنجه مضاعف زندانیان سیاسی وارد بند آنها می كند.

مریم رجوی: پرونده وحشتناك حقوق بشر رژیم باید به شورای امنیت ارجاع شود. روز سه شنبه 27 آبان (18نوامبر) خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، ضمن استقبال از صدور شصت و یكمین قطعنامه محكومیت درباره نقض وحشیانه و سیستماتیك حقوق بشر در  ایران تحت حاكمیت آخوندها، توسط كمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، گفت: این قطعنامه هیچ تردیدی باقی نمی گذارد

دژخیمان رژیم ضدبشری آخوندی به تازگی زندانی سیاسی آقای علی معزی، را كه چند ماه بیشتر از محكومیت وی باقی نمانده و در آستانه آزادی است، به طور ناگهانی از زندان گوهردشت كرج به سلولهای انفرادی بند 209 زندان مخوف اوین، منتقل كرده و او را تحت فشارهای رذیلانه قرار داده اند. دژخیمان اطلاعات رژیم بارها به وی گفته اند كه ما نهایتا تو را در زندان «زجركش و تمام كش» خواهیم كرد و نبایستی زنده از زندان به بیرون بروی. زجركش كردن و سربه نیست كردن

شمار زیادی از ساكنان بر اثر حمل بار دچار بیماریهای شدید استخوانی شده اند. نیروهای عراقی برای پنجمین ماه متوالی، لیفت تراكهای متعلق به ساكنان را برای پیشبرد امور روزانه در اختیار آنها نمی گذارند و ساكنان ناگزیر بارهای سنگین را با دست یا بر روی دوشهایشان جابه جا می كنند. بر اثر این اقدام ضدانسانی شمار زیادی از ساكنان دچار دردهای كمر، دست و بیماریهای شدید استخوانی شده اند.

محاصره ضد انسانی لیبرتی روزانه ابعاد وخیمتری پیدا كرده و مأموران عراقی كارشكنی های خود را در انتقال بیماران افزایش داده اند.  روز سه شنبه 20 آبان (11 نوامبر) مأموران عراقی مانع از رفتن 3 نفر از زنان بیمار به بیمارستان برای قرارهای درمانی شدند. این مأموران همچنین از همراهی مترجمان دو بیمار سرطانی جلوگیری كردند و آنها بناگزیر بدون مترجم به بیمارستان رفتند كه با مشكلات زیادی مواجه شدند.

 پاسدار سرتیپ حاجی‌زاده، فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران  رژیم آخوندی، طی مصاحبه یی اذعان كرد سیستم موشكی دیكتاتوری بشار اسد و حزب الله توسط فاشیسم دینی حاكم بر ایران اداره می شود. وی گفت: «کارخانجات تولید موشکی سوریه ساخت ایران است و موشکهای طراحی ایران آنجا دارد تولید می شود... کارخانجات تولید صنعت موشکی سوریه از ایران به آنجا منتقل شده است...

رئیس حقوق بشر قضاییه آخوندها: اعدامها جزیی از مبارزه با مواد مخدر است و باید از ما متشكر باشند. همزمان با جنایت ضد بشری اسیدپاشی بر زنان بیدفاع، موج اعدام نیز در شهرهای مختلف كشور بالا گرفته است. اعدامهای ثبت شده در فاصله 26مهرماه تا 7 آبان (12روز) به شرح زیر است: 

نیروهای عراقی بیش از 140روز است از استفاده ساكنان لیبرتی از لیفت تراكهای خودشان جلوگیری می كنند و ساكنان مجبورند بارهای سنگین را با دست یا بر روی دوش جابه جا كنند. چیزی كه  باعث بروز بیماریهای شدید استخوانی و دردهای شدید كمر و دست در میان آنان شده است. یونامی به رغم مراجعات و مكاتبات مكرر و روزانه ساكنان هیچ اقدام مؤثری به عمل نیاورده است.

مریم رجوی: برای مقابله با افراطیگری باید به اسلام اصیل، بردبار و دموكراتیك متكی بود بحران منطقه ناشی از جنایتهای رژیم ایران در عراق و سوریه است و تنها با خلع ید از رژیم ایران پایان می یابد. روز سه شنبه خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، تصریح كرد: «داعش محصول جنایتهای بیسابقه ملاها در ایران، بشار اسد در سوریه، مالكی در عراق و سیاست فرقه یی آنها علیه بخش بزرگی از جمعیت عراق و سوریه است.