درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

سال ۱۳۹۳

 در روز 11 مهر ماه 1393 (3 اكتبر) به دستور هادی عامری سركرده گروه تروریستی بدر، ترانسهای برق كمپ اشرف توسط عدی خدران، مزدور شناخته شده نیروی تروریستی قدس به سرقت برده شد. عكس سرقت این ترانسها در حال بار زدن بر تریلی ضمیمه است. این ترانسها از سوی ساكنان خریداری شده و جزو اموال آنها محسوب می شود.

 سكوت در مقابل اعدامهای روزمره، به بهانه مذاكرات اتمی تشویق جنایتكاران است. پرونده جنایات رژیم ایران باید به شورای امنیت ارجاع شود و سران آن در برابر عدالت قرار گیرند. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، در پیامی به مناسبت 10 اكتبر، روز جهانی نه به اعدام، گفت اعدام بیش از 1000 زندانی در دوران آخوند روحانی، شامل شمار زیادی از زندانیان سیاسی، بار دیگر توهم اعتدال و میانه روی در این رژیم و طرفهایی را كه به مماشات با آن می پردازند، رسوا می كند

 اجلاس میاندوره یی شورای ملی مقاومت در روزهای 12 و 13 مهر، با حضور رئیسجمهور برگزیدة شورا ، برگزار شد. خانم رجوی، در سخنان افتتاحیة خود، پیروزی حقوقی و سیاسی مقاومت ایران در پروندة یورش پلیس به مقر مقاومت در 17ژوئن را كه از 14 سال پیش در بند وبست با فاشیسم دینی حاكم برایران به منظور انهدام و سربریدن تنها جایگزین دموكراتیك تشكیل شده بود،

 در جریان یورش نیروهای سركوبگر برای جمع آوری بشقابهای ماهواره یی در خیابان شاه نظری در بلوار میرداماد تهران آقای علی محمد خویی، 65ساله، كشته شد. این واقعه در روز 6مهر، هنگامی رخ داد كه نیروی سركوبگر انتظامی به خانه های این منطقه یورش برده و به جمع آوری ماهواره ها پرداختند.

 دژخیمان رژیم آخوندی صبح امروز چهارشنبه9  مهر (اول سپتامبر) آیت الله حسین كاظمینی بروجردی  را به طور ناگهانی از زندان اوین خارج ساخته و به نقطه نامعلومی منتقل كرده اند. دژخیمان از تماس وی با خانواده اش جلوگیری كرده اند. خانواده وی در حال حاضر در مقابل «دادسرای ویژه  روحانیت» دست به تحصن زده اند. اما  مأموران رژیم از هرگونه پاسخگویی در مورد وی طفره می روند.

 حال 9 زندانی در زندان اوین در تهران و زندان نظام در شیراز بر اثر یك ماه اعتصاب غذا به وخامت گراییده است. 9 تن از دراویش زندانی آقایان حمیدرضا مرادی‌سروستانی، افشین کرم‌پور، فرشید یداللهی، رضا انتصاری، امیراسلامی، امید بهروزی، مصطفی دانشجو، مصطفی عبدی و کسری نوری از روز 9شهریور در زندانهای اوین و شیراز دست به اعتصاب غذا زدند. آنها خواستار آزادی کامل جامعه درویشان از زندان و پاسخگویی رژیم در مورد سالها آزار و اذیت و نقض حقوق دراویش هستند.

 ریجانه جباری برای اجرای حكم جنایتكارانه اعدام به زندان گوهردشت منتقل شده است. مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی و ارگانهای حقوق بشری را به اقدام فوری برای نجات  ریحانه جباری، یك زن زندانی 26ساله كه در آستانه اعدام قرار دارد فرا می خواند و به ویژه از گزارشگر اعدام و گزارشگر ویژه ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران   و ارگانهای مدافع حقوق زنان می خواهد همه امكانات خود را برای توقف این حكم وحشیانه به كار گیرند.

 مقاومت ایران كمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و عموم سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر را به محكومیت قاطع اعدام آقای محسن امیر اصلانی یك زندانی عقیدتی به اتهام آخوند ساخته ”فساد فی الارض، بدعت در اصول و فروع دین اسلام و تفسیر جدید از قرآن” فرا می خواند و خواستار اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا علیه اعدامهای فزاینده خودسرانه از سوی فاشیسم دینی حاكم بر ایران است.

 مریم رجوی : سركوب مقاومت ایران در زد و بند با ملایان، توجهات را از تروریسم واقعی منحرف و بهترین فرصتها را به بنیادگرایان داد. همكاری با رژیم ایران به بهانه مقابله با داعش یك اشتباه سیاسی مهلك است و به گسترش تروریسم و بنیادگرایی دامن می زند.

 سپاه پاسداران: 11تن از فعالان شبكه های اجتماعی به خاطر توهین به خمینی بازداشت شدند.  در هفته های اخیر  نیروهای سركوبگر رژیم به دستگیریهای گسترده یی در میان جوانان به خاطر انتشار جوكها و انتشار مطالب توهین آمیز علیه خمینی و خامنه ای دست زده اند. پاسدار سرهنگ اسماعیل‌ محبی‌پور از سركردگان سپاه در شیراز گفت: 11 تن از «افراد سرپل‌‌های انتشار مطالب توهین‌آمیز علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی