درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

به آتش کشیدن خودروهای حکومتی در تویسرکان و کرمانشاه

دامنه قیام سراسری علیه رژیم آخوندی همچنان رو به گسترش است و بخشهای وسیعتری از ایران را در بر میگیرد.

در تویسرکان مردم خودورهای یگان ضد شورش را که برای ایجاد فضای ارعاب با سر و صدای زیاد به صحنه آمدند، هو کردند. مزدوران برای پراکنده ساختن مردم به صفوف تظاهرکنندگان گاز اشک آور پرتاب کردند. مردم مقابل فرمانداری یک خودرو حکومتی را به آتش کشیدند.

در درود مردم دلیر و به پاخاسته با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و ای مردم با غیرت حمایت حمایت و هموطن منتظر تو هستیم در حال تظاهرات هستند.

در تهران در میدان انقلاب حمله نیروی انتظامی به جمعیتی که شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده به درگیری کشیده شد. در دانشگاه تهران در حالی که نیروهای امنیتی در مقابل دانشگاه مستقرند  دانشجویان شعار ميدهند نه اختلاس نه برجام مقاومت يك كلام.

در میدان آزادی کرمانشاه  حمله   نیروی  انتظامی به جمعیت به درگیری کشیده شد و حالت جنگ و گریز ادامه دارد. پاسداران جنایتکار جوانان را به شدت مضروب و مجروح کردند. یک خودرو حکومتی توسط معترضان به آتش کشیده می شود.

در اردبیل آدمکشان گارد ضد شورش در چهار راه موسوم به خمینی تظاهرکنندگان را موردحمله قرار دادند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۰ دی ۱۳۹۶ (۳۱ دسامبر ۲۰۱۷)