درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

معامله با رژيم ايران بايد به توقف اعدام و آزادي دستگير شدگان قيام مشروط شود

رژيم ضد بشري آخوندي با ادامه اعدامهاي جنايتكارانه به‌ويژه اعدام نوجوانان و زنان و با شدت بخشیدن به جو رعب و وحشت مذبوحانه تلاش مي‌كند با قيام مردم به جان آمده كه اركان حاكميت آخوندها را به لرزه در آورده، مقابله کند.

در روز ۱۰بهمن علی کاظمی، یک جوان ۲۲ساله که در هنگام دستگیری ۱۵ساله بود، در زندان مرکزی بوشهر (جنوب ایران) به دار آویخته شد. قبل از اين دژخيمان وعده داده بوند كه حكم اعدام او را اجرا نخواهند كرد. سه هفته پیش از این امیر حسین جعفرپور که در هنگام ارتکاب جرم ۱۶ساله بود، در زندان گوهردشت اعدام شد.

در روز ۱۰بهمن همچنین یک زن زندانی جوان پس از چهارسال تحمل حبس، در زندان نوشهر (شمال ایران) اعدام شد.

 دو روز پیش از آن در ۸ بهمن نیز دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. در همین زندان حسن بکویی به خاطر محرومیت از رسیدگی درمانی و خودداری دژخيمان از بستری کردن وی در بیمارستان، در زندان زجركش شد و جان خود را از دست داد.

مقاومت ایران عموم مردم به ویژه جوانان دلیر ایران را به اعتراض علیه اين اعدامهاي وحشيانه و پشتیبانی از خانواده های قربانیان فرا می خواند و از جامعه جهاني و عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر مي‌خواهد اعدامهاي خودسرانه به‌ويژه اعدام نوجوانان را قوياً محكوم نمايند. آتش گشودن به روي تظاهركنندگان، دستگيريهاي جمعي، قتل زير شكنجه و اعدامهاي خودسرانه از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت است. هر گونه مراوده با رژيم ضد بشري آخوندي باید به بهبود وضعیت حقوق بشر به‌ويژه توقف اعدامها و آزادي دستگيرشدگان قيام مشروط شود. معامله با چنين رژيمي سوخت رساندن به ماشين اعدام و شكنجه و كشتار است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۱بهمن ۱۳۹۶ (۳۱ژانویه ۲۰۱۸)