درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

همچنانكه در اطلاعيه شماره ۶۳ آمده بود غروب پنجشنبه (۱۲بهمن) شهرهاي مختلف كشور شاهد تظاهرات و درگيري بين مردم و نيروهاي سركوبگر بود.

در اهواز جوانان دلیر در میدان شهدا و بازار ماهی فروشان شعارهای مرگ بر خامنه ای؛ مرگ بر دیکتاتور؛ و ایرانی با غیرت حمایت حمایت؛ سر دادند. پاسداران برای پراکنده ساختن مردم تیراندازی کردند.

در تهران در پارك دانشجو مردم در مقابله با حمله مزدوران با پرتاب سنگ از خود دفاع می کردند. عوامل نیروهای سرکوبگر شماری از تجمع کنندگان را بازداشت کردند.

در خیابان پارك وي تهران نیز گروهی از مردم علیه روحانی رئیس جمهور شیاد رژیم شعار سر دادند.

در میدان آزادی کرمانشاه مردم با شعارهای  مرگ برخامنه اي، مرگ برديكتاتور و ایرانی با غيرت حمايت حمايت؛ دست به تظاهرات زدند. لباس شخصی‌های مزدور یک پسر و دو دختر جوان را دستگیر کردند. عوامل نیروی سرکوبگر حتی اجازه استفاده از تلفنهای همراه را به مردم نمی دادند.

در بروجرد، جوانان عكس خميني دجال را در ميدان موسوم به خميني به آتش كشيدند. 

جوانان دلیر بجنورد   عکس منحوس خامنه اي جلاد مردم ایران را   به آتش  کشیدند.

در  مشكين شهر مردم و جوانان دلیر در خيابان ابوذر با  شعار مرگ بر ديكتاتور دست به اعتراض زدند. 

در مشهد مردم به نحوی گسترده با مزدوران رژیم درگیر شدند.

در مراغه تجمع مردم از چهار راه طلوع فجر بر پا شد. مردم به دنبال حمله نیروی انتظامی با آنها درگیر شدند.

در شهرهای مختلف مردم با به آتش کشیدن عکس خمینی رهبر مدفون نظام ولایت فقیه نفرت خود را از این دیکتاتوری وحشی و فاسد، در چهلمین سال اشغال حاکمیت در ایران ابراز کردند.

به‌دنبال گسترش نوشتن شعار مرگ بر خامنه ای بر در و دیوار شهرها، سپاه پاسداران صاحبان مغازه های فروش رنگ را تهدید کرده که بدون گرفتن شماره کد ملی مجاز به فروش اسپری رنگ به جوانان نیستند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲بهمن ۱۳۹۶ (اول فوریه ۲۰۱۸)