درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

مقاومت ايران اقدامات وحشيانه فاشيسم ديني حاكم بر ايران عليه دراويش گنابادي در تهران و تعرض و تهاجم نيروهاي سركوبگر به محل اقامت دكتر نورعلي تابنده قطب دراويش در خيابان گلستان هفتم را قوياً محكوم مي‌كند و عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر را به اقدام فوري براي پايان دادن به اين گونه اقدامهای سركوبگرانه و رفع هرگونه محدوديت و تبعيض عليه دراويش فرا مي‌خواند.

پس از آنكه روز شنبه ۱۴بهمن نيروهاي سركوبگر، به خيابان گلستان تهاجم كردند، گروهي از دراويش براي دفاع به محل رفتند. گارد ضد شورش و نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي در شامگاه شنبه و روز يكشنبه تلاش كردند با حمله به جميعت آنها را متفرق كنند و با بستن وروديهاي منطقه از افزايش جمعيت جلوگيري كنند، اما دروايش ممانعت كردند و در محل باقي ماندند. شماري از دراویش از شهرهای مختلف به تجمع خيابان گلستان پيوستند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۶ بهمن ۱۳۹۶(۵ فوريه۲۰۱۸)