درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

نيروهاي سركوبگر از دوشنبه شب۳۰بهمن تا بامداد سه شنبه اول اسفند در چندين يورش وحشيانه به دراويش معترض كه در گلستان هفتم و خيابانهاي اطراف آن گرد آمده بودند شمار زيادي از آنان را مصدوم و مجروح كردند. شمار زيادي از مردم دستگير و به نقاط نامعلومي منتقل شدند.

سخنگوي نيروي سركوبگر انتظامي از دستگيري ۳۰۰تن از معترضان خبر داد. شمار واقعي دستگيرشدگان از اين هم بيشتر است.

مقاومت ايران ضمن محكوم نمودن حمله به تجمع مردم معترض و دستگيريهاي جمعي و خودسرانه، دبيركل و شوراي امنيت ملل متحد و كشورهاي عضو، اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو، كميسر عالي و شوراي حقوق بشر ملل متحد و ديگر مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر را به اقدام فوري براي آزادي بازداشت شدگان شب گذشته و عموم زندانيان قيام فرا مي‌خواند.

طي دو هفته در دي ماه گذشته دست كم ۸۰۰۰تن دستگير شدند كه بیشتر آنها را جوانان زير ۲۵سال تشكيل مي داد. حداقل ۱۲تن از انان زير شكنجه به شهادت رسيدند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

اول اسفند ۱۳۹۶(۲۰فوريه۲۰۱۸)