درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

موجب خوشحالی و ذوق خامنه ای برای برون رفت از بن‌بست و انزوای منطقه‌ای و بین المللی

ریختن خون بیگناهان تحت هر عنوان محكوم و عملكرد داعش آشكارا به نفع ولایت فقیه است

در پی ائتلاف بزرگ بین المللی شامل كشورهای عربی و اسلامی و آمریكا علیه جنگ افروزی و تروریسم رژیم آخوندی، داعش كه سالها با رژیم ایران كاری نداشت، امروز به نحوی غیرمترقبه در تهران به پدرخوانده اش بر سر قبر دجال و در مجلس ارتجاع چنگ انداخت. 

آخوند روحانی میگوید این «حادثه غیرمنتظره نیست» و خامنه ای «این ترقه‌بازیها» را ناچیز و بی تأثیر میخواند. مسابقه تروریسم بین مدعیان خلافت سنی و خلافت به اصطلاح شیعی تحت عنوان ولایت فقیه در تهران؛ حتی اگر سفارشی و نمایشی نباشد؛ موجب ذوق و خوشحالی خلیفه ارتجاع است.
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، ریختن خون بی گناهان را تحت هر عنوان محكوم كرد و گفت: عملكرد داعش آشكارا به نفع ولایت فقیه است و خامنه ای برای برون‌رفت از بن‌بست و انزوای منطقه ای و بین المللی قویاً از آن استقبال میكند. بانی و حامی شماره 1 تروریسم، بدینوسیله میخواهد مزورانه جای جلاد و قربانی را عوض نموده و بانكدار مركزی تروریسم را  قربانی جلوه دهد.  
خانم رجوی یادآوری كرد: مقاومت ایران همیشه گفته است كه سرنگونی دیكتاتوری مذهبی و تروریستی در ایران و انحلال كلیه نهادها و مظاهر سركوب و خفقان، بر عهده مردم و مقاومت ایران است. به همین خاطر، ما خواهان پایان دادن به سیاست استمالت از رژیم آخوندها و برسمیت شناختن مقاومت عادلانة مردم ایران بوده ایم. 
برای ریشه كن تروریسم در منطقه: 
- سپاه پاسداران ولایت فقیه باید یك موجودیت تروریستی اعلام شود.
- پاسداران و شبه نظامیان خلافت خامنه ای از سوریه و عراق و یمن و كشورهای دیگر باید به هر قیمت بیرون رانده شوند. 
- كنفرانس كشورهای اسلامی باید رژیم آخوندها را اخراج كند و مقاومت مردم ایران برای بزیر كشیدن فاشیسم دینی را برسمیت بشناسد.
مردم ایران پس از 38سال سركوب و اعدام و زندان و خفقان به چیزی كمتر از آزادی، دمكراسی و حاكمیت جمهور مردم رضایت نمی‌دهند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 

17 خرداد 1396 (7 ژوئن2017)