درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

سال ۱۳۹۶

 

روزهاي گذشته دانشگاههای مختلف کشور صحنه اعتراضهاي دانشجویي عليه رژيم آخوندي به مناسبت روز دانشجو بود. رژيم ضد دانشجو‌‌یي آخوندها به منظور جلوگيري از گسترش اعتراضات دانشجویان روز پنجشنبه ۱۶آذر را تعطيل اعلام كرد.

دانشجویان دانشگاه نفت آبادان در روز پنجشنبه ۱۶آذر در اعتراض به عدم پاسخگویی کارگزاران حکومتی به خواستها و اعتراضات دانشجویان دست به اعتصاب غذا زدند.

در روز ۱۴ آذر دانشگاههای صنعتی شریف، تهران، دانشگاه ملی (موسوم به بهشتی) و دانشگاه قم و نیشابور شاهد تجمعات اعتراضی دانشجویان با شعارهای «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «دانشگاه پولگردان، تضعيف زحمتکشان، آموزش رايگان، خواسته زحمتكشان» بود.

در سالن فردوسی دانشگاه تهران دانشجویان سخنرانی یک عامل رژیم را با شعارهای «دانشگاه پادگان نيست»، «ستاره دانشجو مدال افتخار است»، «دانشگاه زندان است، زندانها پادگان است»...مختل كردند. در دانشگاه قم نیز دانشجویان سالن را به هنگام سخنرانی یکی از نمایندگان مجلس رژیم ترک کردند و اجازه برگزاری و ادامه جلسه را ندادند.

دانشجویان دانشگاه زنجان نیز با برپایی یک نمایشگاه عکس از مقاومت دانشجویی همراه با شعارهایی چون «جاي دانشجو زندان نيست، دانشگاه پادگان نيست» روز دانشجو را گرامی داشتند. در ارومیه نیز دانشجویان در تجمع خود علیه تبعیض جنسیتی و پولی کردن دانشگاههای دولتی و فقر دانشجویان شعار سر دادند.

صبح روز دوشنبه ۱۳ آذر نیز دانشجویان دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی و خوارزمی (تربیت معلم) و دانشگاه ملی با شعارهای «دانشجو مي‌ميرد ذلت نمي‌پذيرد»، تبعیض جنسیتی محکوم است محکوم است»، «نه به تبعیض جنسیتی» و «دانشگاه پولکی شهریه زورکی»، «از بابل تا آبادان، سركوب دانشجويان»، «خوابگاه دخترانه، زندان است، زندان است»، «آموزش رايگان حق مسلم ماست»، «تشكل وابسته، نمي‌خواهیم نمي‌خواهيم» دست به تجمع و اعتراض زدند.

آنها همچنین به فساد و غارت فراگیر و فقر و بیکاری و ناهنجاریهای ناشی از آن با شعارهای «هم مجلس، هم دولت، اتاق فرمان غارت»، «دولت اعتدالی، سفره مردم خالی است»، «مسکن و کار و درمان، آموزش رایگان، خواسته زحمتکشان»، «آموزش و سلامت، در خدمت تجارت»، «در دانشگاه بیگاری، بعد از تحصیل بيكاري» اعتراض کردند.

دانشجویان دانشگاه تهران گوشه یی ازسركوب، دستگیری و شکنجه و اعدام دانشجویان را با اجرای نمایش به تصویر کشیدند. عوامل اطلاعاتی رژیم در دانشگاه (حراست) این تجمع را مورد حمله قرار دادند و یکی از دانشجویان را بازداشت کردند. دانشجويان در اعتراض به این دستگیری يكصدا شعار می دادند: «دانشگاه پادگان نيست، دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد».

دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در زاهدان نیز در تجمع اعتراضی خود در روز ۱۱ آذر، نسبت به برنامه فرمایشی روز دانشجو با حضور آخوند روحانی در اين دانشگاه دست به اعتراض زدند. آنها شعار می دادند «دانشجو مي‌ميرد ذلت نمي‌پذيرد»، «دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۷ آذر ۱۳۹۶ (۸ دسامبر ۲۰۱۷)

 

وعده پوچ نمي‌خواهيم آب مي‌خواهيم، سيستان آباد مي‌خواهي

دانشجویان و مردم دلیر استان سیستان و بلوچستان حضور آخوند حسن روحانی، رئیس جمهور نظام ولایت فقیه در زابل و زاهدان را به صحنه یی از ابراز انزجار و اعتراض علیه نظام منفور و سرکوبگر آخوندی تبدیل کردند. به هنگام سخنرانی روحانی در زابل در روز شنبه ۱۱آذر آنها شعار می دادند: « وعده پوچ نمي‌خواهيم، آب مي‌خواهيم، آب مي‌خواهيم»، «روحاني سيستان هوا ندارد»، «ما آب مي‌خواهيم، آب مي‌خواهيم، سيستان آباد مي‌خواهيم».

 جوانان و مردم دلیر زابل با دست نوشته هایی که در دست داشتند به فقدان امکانات آموزشی و جاده های نا امن و ویران که چیزی جاده های مرگ نیستند و سرکوب مردم این استان اعتراض کردند. آنها همچنین پلاکاردهایی دردست داشتند که بر روی آن نوشته بود «بازارچه های مرزی در چنگال نورچشمی ها»، «حق مردم مستضعف چه میشود»؟ «جوانترین استان کشور، بیکارترین است». دانشجویان دانشگاه سيستان و بلوچستان (زاهدان) نیز علیه سفر روحانی به این استان شعار می دادند: «مجلس فرمايشي نمي‌خواهيم نمي‌خواهيم، دانشجو مي‌ميرد ذلت نمي‌پذيرد»، «دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد» و از پذيرش روحاني سر باز زدند.

روحانی در سخنرانی خود در زابل به تکرار دروغپردازیهای گوبلزی خود در مورد موفقیتهای ۱۰۰روز اول دور دوم ریاست جمهوری خود پرداخت. او به نحوی مضحک مدعی شد که موفقیتهای این ۱۰۰ روزه معادل چهار سال گذشته ریاست جمهوری اش بوده است. یکی از موفقیتهای ادعايي روحانی کارنامه فضاحت بار او در رسیدگی به زلزله زدگان استان کرمانشاه است که بعد از سه هفته همچنان از ابتدایی ترین امکانات برای زنده ماندن محرومند. روحانی در یک وارونه گویی دجالگرانه ديگر انزوای گسترده بین المللی و انزجار فزاینده از سیاستهای تجاوزکارانه رژیم را «افتخار» نظام آخوندی توصيف كرد.

روحانی در سخنان چند شب پیش خود در تلویزیون حکومتی در ارائه گزارش ۱۰۰روز اول دور دوم ریاست جمهوری اش نیز نه تنها مضحکه باند رقیب شد، بلکه توسط عوامل باند خودش نیز مورد استهزاٰء قرار گرفت. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران سخنان روحانی را «کلی گویی» و آخوند ذوالنور نماینده مجلس رژیم از باند خامنه ای سخنان او را «لفاظی» توصیف کرد و گفت: آمارهاي متناقض از زبان شما و مسئولين ذيربط در بحث توليد اشتغال داشتيم... چرا آمارهايي مي دهيد كه نه سفره مردم، نه بيكاران و منازل مردم آن رو تاييد نمي كنند» (تلویزیون رژیم-۷آذر).

خبرگزاری فارس ارگان سپاه پاسداران نیز در این باره نوشت: «روحانی گویا آمارهایی که توسط دستگاههای دولتی در این باره منتشر شده را نگاه نکرده است. زیرا بر اساس گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی, ضریب جینی [شاخص سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت] در دولت یازدهم به بدترین وضع خود رسیده و فاصله پولدارها و فقرا بیشتر شده است...دولت دوازدهم چطور می خواهد با ادامه [ این]سیاستها... به جنگ توزیع ناعادلانه درآمد در کشور برود؟

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲آذر ۱۳۹۶ (۳دسامبر ۲۰۱۷)

رژیم ضدبشری آخوندی به‌منظور شدت بخشیدن فشار بر زندانیان سیاسی با پرونده‌سازیهای جدید احکام سنگینی را برای سه تن از زندانیان سیاسی صادر کرده است.

بنابراین احکام زندانیان سیاسی محمد امیرخیزی به ۱۱سال حبس و دو سال اقامت اجباری در نیک شهر (استان سیستان و بلوچستان) و مجید اسدی به ۶سال حبس و دو سال اقامت اجباری در برازجان (استان بوشهر) و پیام شکیبا به ۱۱سال حبس محکوم شده‌اند. هر سه نفر از زندانیان سالن ۱۰بند ۴زندان گوهردشت هستند که زندانی فوق امنیتی است و شرایط طاقت‌فرسایی دارد.

محمد امیر خیزی ۷۱ساله. از بازاریان خوشنام و از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین در دهه شصت است که تاکنون بیش از ۱۰سال را در زندانهای قرون‌وسطایی رژیم زندانی بوده است. و هم‌اکنون به‌خاطر سالخوردگی و ابتلا به بیماریهای قلبی و گوارشی از هرگونه رسیدگی درمانی محروم است و در شرایط طاقت‌فرسای زندان در شرایط وخیمی قرار دارد.

مجید اسدی فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد در 18تیر ماه 87 دستگیر شد. وی پس از تحمل چهار سال حبس در خرداد 94 آزاد شد و ۹ماه بعد بار دیگر بازداشت شد. د‌ژخیمان برای تشدید فشار، او را که از بیماریهای مختلف از جمله بیماری جدی گوارشی و کم‌خونی و التهاب حاد ستون فقرات رنج می‌برد، از رسیدگیهای درمانی مورد نیازش محروم کرده‌اند.

پیام شکیبا، دانشجوی اخراجی رشته فوق‌لیسانس علوم سیاسی، در ۳اسفندماه ۹۵ برای سومین بار بازداشت شد. وی در سال ۸۷ به‌ همراه ۵تن دیگر از دانشجویان به‌خاطر فعالیتهای دانشجویی در دانشگاه زنجان دستگیر و پس از ۲۲ماه حبس با قید وثیقه آزاد شد. متعاقباً در سال ۸۹ برای تحمل یک سال حبس در همین رابطه بازداشت شد.

صدور این احکام ظالمانه در کنار فشارهای ضدانسانی و غیرقانونی بر زندانیان سیاسی در زندانهای سراسر کشور که منجر به اعتصاب غذاهای طولانی‌مدت زندانیان شده است نشانگر عمق نیاز خامنه‌ای برای چنگ و دندان نشان‌دادن به مردم به جان آمده‌یی است که بنا‌ به‌گفته گماشتگان همین حاکمیت؛ صبرشان در حال لبریز شدن است.

مقاومت ایران با درود به همه زندانیان سیاسی مقاوم و مبارز از عموم مراجع و ارگانهای بین‌المللی حقوق‌بشر به‌ویژه کمیسر عالی حقوق‌بشر و گزارشگران ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران و دستگیریهای خودسرانه و تمامی محافل حقوق‌بشری را به محکوم کردن این احکام ظالمانه فرامی‌خواند و خواستار اعزام یک هیأت حقیقت‌یاب برای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی در نظام سرکوبگر ولایت فقیه است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲آذر ۱۳۹۶ (۳دسامبر ۲۰۱۷)

سفر هيأتهاي پارلماني به ايران تحت حاكميت ملاها، تشويق آنها به استمرار اعدامهاست

رژیم آخوندی در فاصله روزهای اول تا هشتم آذر ماه ۱۸زندانی را به دار اویخت. ۱۰ تن از آنها در زندان گوهردشت کرج اعدام شدند که اعدام جمعی ۹زندانی در روز چهارشنبه ۸ آذر را شامل می شود. شش زنداني در روزهای اول و پنجم آذر در زندان مرکزی تبریز اعدام شدند. دو زندانی نیز در روز ۷ آذر در زندانهای بابل (شمال ایران) و قائن (شرق ایران) به دار آویخته شدند.

 اجرای بیوقفه مجازات اعدام توسط حکومت آخوندی آنهم همزمان با سفر هیأت گروه رابطه با ايران پارلمان اروپا به تهران نشانگر آن است که اعتدال و میانه روی در فاشیسم دینی حاکم بر ایران چیزی جز توهم و فریبکاری نیست و جلادان حاکم ناتوان از مقابله با جنبشهای فزاینده اعتراضی، حتی برای چند روز نیز توان برچیدن بساط دار و شکنجه و شلاق را ندارند.

مردم به جان آمده ایران از هرگونه امدادرسانی به نظام سرکوبگر و فاسد ولایت فقیه منزجرند و معاملات حقیر اقتصادی را که بر دریای خون و رنج میلیونها ایرانی سوار شده، محکوم می کنند.

سفر هيأتهاي خارجي به ايران به هر بهانه و تحت هر عنواني که باشد تنها ملايان جنايتكار را به استمرار و گسترش سركوب و اعدام و خفقان تشويق مي‌كند. هرگونه رابطه با این ر‌ژیم باید به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه توقف مجازات اعدام مشروط شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۰ آذر ۱۳۹۶ (اول دسامبر ۲۰۱۷)

 

دژخیمان در زندان گوهردشت از رسیدگی به خواستهای زندانیان سالن ۱۰بند چهار زندان گوهردشت خودداری می‌کنند. این زندانیان که در روز ۸مرداد ۹۶در یک یورش وحشیانه و به‌طور ناگهانی به این بند انتقال یافتند هم‌چنان از هرگونه ارتباط تلفنی و رسیدگیهای ضروری درمانی محرومند. وضعیت آقایان محمد بنازاده 71ساله که از بیماریهای قلبی و گوارشی رنج می‌برد و مجید اسدی که دچار بیماری حاد معده، کم خونی است وخیم گزارش شده است.

دژخیمان هم‌چنین از درمان آرش صادقی، از زندانیان همین بند که به‌خاطر بیش از ۷۰روز اعتصاب‌غذا از بیماریهای مختلف رنج می‌برد، ممانعت می‌کنند.

محمد نظری زندانی سیاسی ۴۲ساله در زندان مرکزی ارومیه که پس از ۹۹روز اعتصاب‌غذا به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده در بدو ورود توسط آدمکشان به‌شدت مضروب و به سلول انفرادی این زندان منتقل گردید. محمد نظری که ۲۴سال را در زندانهای رژیم به‌سر برده بر اثر شکنجه از بیماریهای مختلف از جمله بیماری کلیوی رنج می‌برد و باید مورد جراحی قرار گیرد اما دژخیمان از اعزام وی به بیمارستان خودداری می‌کنند.

رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کرد، هم‌چنان در بازداشتگاههای امن اطلاعات سپاه سنندج زندانی و در شرایط بسیار وخیمی است. او در روز دوم تیرماه به هنگام بازداشت بر اثر شلیک مستقیم پاسداران مورد اصابت سه گلوله قرار گرفت و به‌شدت مجروح شد، اما دژخیمان از انتقال او به زندان سنندج و هرگونه رسیدگی درمانی محروم کرده‌اند. وی به‌خاطر همکاری با گروه‌های کرد به «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» محکوم است. دژخیمان به خانواده‌اش اجازه گرفتن وکیل نمی‌دهند.

زندانی سیاسی ارژنگ داوودی ۶۴ساله که از مهر ۱۳۹۵به زندان زابل تبعید شده و در انفرادی به‌سر می‌برد از بیماری قند خون رنج می‌برد و بعضاً دچار اختلال جدی بینایی می‌گردد. او که ۱۴سال از دوران اسارتش می‌گذرد تاکنون ۱۶بار از زندانی به زندان دیگر منتقل شده است. زندانهایی که کمترین امکانات بهداشتی و درمانی ندارد.

در زندان مرکزی زاهدان به‌دنبال خودداری زندانیان سیاسی از شرکت در مراسم فرمایشی رژیم، ارتباط تلفنی بندهای ۳و ۴زندان که عمده آنها از زندانیان اهل سنت هستند، قطع کردند. در همین زندان دژخیمان از رسیدگی درمانی به محمد عزیزی ۲۱ساله زندانی سیاسی که ماه گذشته به هنگام دستگیری بر اثر شلیک پاسداران از ناحیه دست مجروح شد، خودداری می‌کنند. وی که به ”اقدام علیه امنیت ملی“ متهم است اکنون به‌خاطر عفونت محل جراحت در وضعیت وخیمی است.

زندانی سیاسی سهیل عربی نیز بعد از تحمل یک دوره طولانی اعتصاب‌غذا اکنون در زندان اوین، از هفته گذشته به‌طور تنبیهی به بند یک این زندان که قرنطینه و فاقد امکانات ارتباطی و ملاقات است منتقل شده است.

بند ۷زندان اردبیل که محل زندانیان سیاسی است به‌صورت قفس درآمده و زندانیان از هواخوری محروم شده‌اند. در همین زندان در یک اقدام سبعانه یک مجرم عادی را از ۲۲آبان در سوز سرما با دست‌بند و پابند به میله‌یی در بخش قرنطینه زندان زنجیر کرده‌اند. این یک روال معمول در زندان اردبیل است و تاکنون به مرگ شماری از زندانیان منجر شده است.

مقاومت ایران عموم مراجع و ارگانهای بین‌المللی حقوق‌بشر را به اقدامی مؤثر برای رسیدگی به وضعیت وخیم زندانیان سیاسی فرامی‌خواند.

دبیر خانه شورای ملی مقاومت ایران

۹آذرماه ۱۳۹۶ (۳۰نوامبر ۱۳۹۶)

فاشيسم ديني حاكم بر ايران، در يك اقدام ضد انساني از سفر دكتر محمد ملكي ۸۴ساله، به خارج از ایران براي معالجه جلوگیری می کند، از اين رو حيات وي كه از بيماريهاي صعب العلاج رنج مي برد در معرض خطر جدي است.

دكتر ملكي اولين رئيس دانشگاه تهران بعد از انقلاب ضد سلطنتي كه سالها در زندانهاي قرون وسطايي رژيم آخوندي به سر برده، به توصيه پزشكان بايد براي معالجه به اروپا منتقل شود. اما آخوندهاي حاكم به خاطر مواضع قاطع وي در قبال نظام ولايت فقيه و ايستادگي و تسليم نشدن به رژيم، او را ممنوع الخروج كرده و در صددند او را زجركش كنند.

مقاومت ايران عموم مراجع مدافع حقوق بشر، به ويژه كميسر عالي و گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران و همچنين اتحاديه هاي پزشكي در كشورهاي مختلف را به محكوميت قاطع رژيم به خاطر ممنوع كردن سفر دكتر ملكي به خارج و محروميت وي از معالجه و اقدام فوري براي رفع اين ممنوعيت فرا مي‌خواند.

دكتر ملكي از زندانيان سياسي زمان شاه، در سال ۱۳۶۰ دستگير شد و به مدت پنجسال در زندان به سر برد. وي در سالهاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۸ نیز بار دیگر دستگير و تحت شديدترين فشارها قرار گرفت.

دکتر ملکی در آبان ۱۳۹۵ گفت: «خامنه ای عامل و مسئول تمام این بدبختی‌ها، این اعدامها، این کشتارهاست... به‌هیچ‌وجه هم نمی‌تواند خودش را مبرا بکند و بگوید من اطلاع نداشتم ... بارها خودش گفته که از جزییات و وقایعی که در مملکت می‌گذرد اطلاع دارم و مسلماً هم اطلاع دارد».

دكتر ملكي در ارديبهشت ۱۳۹۶در ارتباط با نمايش انتخابات رياست جمهوري رژیم گفت: «اسم این شعبده‌بازی را گذاشتند انتخابات... (كانديداها) چه کسانی هستند؟ یکی اش آقای رئیسی است، جلاد معروف و یکی آقای روحانی است کذاب معروف ... من در جریان قولهای روحانی هستم. چقدر به مردم دروغ می گوید؟ چقدر سر مردم را می خواهد شیره بمالد؟ ... این انتخابات نیست ... می گویند بیایید به این دو نفر ر‌أی بدهید. یکی را می گویند طرفدار خامنه ای است و یکی طرفدار خامنه ای نیست در صورتیکه هر دو طرفدار رهبری هستند چون اگر نباشند نمی توانند شرکت کنند و نمی توانند از فیلتر شورای نگهبان بگذرند».

وي در مرداد ۱۳۹۶ در اطلاعيه یي به مناسبت سالگرد قتل عام زندانيان نوشت: به «سردمداران نظام ولایی هشدار می‌دهم که دیر نخواهد بود که شما هم دچار سرنوشت همه استبدادیان خواهید شد و روزی تاوان ریختن خون بیگناهان را خواهید داد. شما هم روزی باید پاسخگوی دروغ گویی‌ها، دزدی‌ها، و جنایت‌هایتان باشید. مطمئن باشید که جنبش دادخواهی مردم ایران روزی شما را هم پای میز محاکمات عادلانه خواهد کشاند».

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۸ آذر ۱۳۹۶ (۲۹نوامبر ۲۰۱۷)

سران رژیم آخوندی در محاصره بحرانهای بین المللی و داخلی و ناتوان از مقابله با امواج فزاینده نفرت و انزجار عمومي از اين رژيم قرون وسطايي ضمن اعتراف به نقش رژيم در صدور تروريسم و جنگ افروزي تصريح مي كنند كه ادامه حاكميشان در گرو صدور تروريسم وجنگ افروزي و بنيادگرايي در منطقه است.

 خامنه ای، ولی فقیه نظام آخوندی در دیدار با شماری از جیره خواران خارجی رژیم گفت:‌ به صراحت اعلام می‌کنیم (ما) در هر جایی که نیاز به حضور باشد، کمک خواهیم کرد و در بیان این موضوع ملاحظه هیچ‌کس را نمی‌کنیم (سایت خامنه‌ای-۲ آذر۹۶).

جعفری سركرده سپاه پاسداران كه بيشترين جنايتها را در حق ملتهاي منطقه مرتكب شده است در روز ۲ آذر دجالانه گفت: «هرجا ملتهای اسلامی تحت ظلم باشند از آنها حمایت می‌کنیم». وي با اذعان به نقش جنايتكارانه پاسداران در يمن گفت: «حکومت در دست انصارالله است و کمکهای ما نیز در حد کمکهای مسشتاری است». مستشاري همان اصطلاح مضحكي است كه رژيم آخوندي براي لشكركشي به عراق و سوريه و به خاک و خون کشیدن صدها هزار نفر و ویرانی این کشورها از آن استفاده مي‌كند. اين پاسدار جنايتكار ضمن ابراز خشم و سرخوردگي از اظهارات كشورهاي اروپايي که بر لزوم گفتگو در مورد برنامه های موشکی رژیم که ناقض قطعنامه ۲۲۳۱شوراي امنيت ملل متحد است، تأکید می‌کنند، گفت رژيم «به هیچ وجه اجازه چنین کاری را نخواهد داد و آنها (غربی ها) هم به زودی متوجه بی نتیجه بودن تلاش خود می‌شوند».

سركرده سپاه پاسداران از طرح خبيثانه چپاول مردم سوريه با همدستي با دولت روحاني پرده برداشت و گفت «جلساتی هم با دولت داشتیم و مشخص شد که سپاه بهتر از بقیه می تواند در این عرصه (بازسازي سوريه) نقش ایفا کند که البته به خواست دولت سوریه هم بستگی دارد اما صحبتها در این زمینه شده و در حال اجرای مقدمات و امادگیهای اولیه هستیم».

علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت رژيم، نیز در روز اول آذر در مصاحبه با تلويزيون حكومتي گفت: «علت اینكه امروز سیطره داریم بر این وضعیت (اوضاع داخل كشور) ناشی از داشتن یك راهبرد مشخص مبارزه در بیرون مرزهاست».

در همان روز صادق خزازي، سفير سابق رژيم آخوندي در سازمان ملل و در فرانسه و يكي از اقوام نزديك خامنه‌اي» در مصاحبه با تلويزيون حكومتي گفت: «ما در مدیترانه توانستیم ظرفیت امنیت خودمان را بالا ببریم، در باب المندب توانستیم ظرفیت امنیت خودمان را بالا ببریم، اگر غیر از این عمل می‌كردیم مطمئن باشید ما در ظرفیت امنیتی داخل كشور دچار مشكل و دچار بحرانهای جدی بوديم. وي با اعتراف به اينكه صدور تروريسم و بنيادگرايي بخشي از قانون اساسي رژيم است گفت: «نیروی قدس هر جایی كه بر اساس قانون اساسی ما صدای یك مسلمانی بلند می‌شود در كنارش قرار می‌گیرد و دفاع می‌كنه ازش».

در همین حال مهدی محمدی از عوامل باند خامنه ای در تلویزیون حکومتی «افق» استراتژی رژیم برای مقابله با بحرانهای داخلي و بين المللي را توسل به «تعادل وحشت» توصیف كرد وگفت:‌ «اصلاً ماهیت موضوع دیپلوماتیك نیست ما با یك صحنه كاملاً امنیتی مواجهیم اصطلاحاً گفته می‌شود كه این صحنه یی است كه معاملات، «معاملات وحشت» است. طرف مقابل به میزانی به شما امتیاز خواهد داد كه از شما بترسد و اگر هم امتیازی بدهد فقط امتیاز ترسش را می‌دهد امتیاز چیز دیگه یی را نمی‌دهد».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۴ آذر ۱۳۹۶ (۲۵ نوامبر۲۰۱۷)

دولت روحاني ۱۳۰۰ ميليارد تومان به پاسداران و بنياد مسكن وابسته به خامنه اي مي دهد

بنا به رسانه هاي حكومتي در ۳۰ آبان۱۳۹۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی روحاني تاکنون ۵۶۵میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان (حدود ۱۳۹ميليون دلار) براي كمك به زلزله زدگان پرداخته است. كه ۳۰۰ ميليارد تومان آن يعني بيش از ۵۳ درصد به سپاه پاسداران بدون نوبت و بدون فوت وقت پرداخت شده است و ۴۷درصد بقيه بين خزانه معين استانهاي كرمانشاه و ايلام، ارتش، وزارت بهداشت، جمعيت هلال احمر، اورژانس كشور و اورژانس تهران و ديگر ارگانهاي حكومتي تقسيم شده است.

همين خبرگزاريها اعلام كردند كه دولت روحاني ۱۰۴۰ميليارد و ۸۰۰ميليون تومان (حدود ۲۵۷ميليون دلار) به «بنياد مسكن انقلاب اسلامي» وابسته به دفتر خامنه اي پرداخته است.

از سوي ديگر به گزارش سايتهاي وابسته به سپاه پاسداران بنياد مسكن در يك «تفاهم نامه» كه متن آن منتشر شده است، بازسازي مناطق زلزله زده را به قرارگاه موسوم به «خاتم الانبيا»ي سپاه پاسداران واگذار كرده است. به اين ترتيب به بهانه زلزله دولت روحاني ۱۳۴۰ميليارد در اختيار سپاه پاسداران قرار داده است.

فاجعه زلزله يك بار ديگر اين حقيقت را به اثبات رساند كه خامنه اي و روحاني و سپاه پاسداران و همه باندها و دستجات رژيم بزرگترين دزدان تاريخ ايران هستند و در چپاول و غارت اموال مردم ايران همدست مي باشند.

در همين حال محمد بیرانوندی عضو مجلس ارتجاع در روز ۲۹ آبان به بي اعتمادي مردم به رژيم آخوندي اذعان كرد و خطاب به روحاني گفت: «آیا می دانید بعضی از مردم سعی می كنند به شخصه كمكهای خود را به دست مردم زلزله زده برسانند؟ همه و همه اینها حكایت دارند كه زلزله بی اعتمادی ویرانگرتر از زلزله اخیر خواهد بود, مردم دیگر به اماكن دولت ساز اعتماد پیشین رو ندارند».

تلويزيون شبكه يك رژيم در روز ۲۸ آبان در گزارشي گفت تقریباً ۲۰میلیون نفر از جمعیت ایران یعنی از ۸۰میلیون نفر ۲۰میلیون نفر یا در بافت فرسوده دارند زندگی می‌كنند یا در حاشیه شهرها كه ... در زلزله همیشه بیشترین آسیب را آنها می‌خورند... در چنين شرايطي صادق لاريجاني رئیس قضاييه آخوندها با وقاحت در ۲۸ آبان گفت «اینگونه امور طبیعی و بلایای طبیعی را چاره یی نمیشه برایش كرد».

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲ اذر۱۳۹۶(۲۳ نوامبر۲۰۱۷)

تظاهرکنندگان در مشهد: «لاريجاني خائن اعدام بايد گردد»، «بنياد شهيد ننگت باد، خجالت

صبح روز دو‌شنبه ۲۹آبان(۲۰نوامبر) بیش از چهار هزار تن از غارت شدگان مؤسسات حكومتي کاسپین؛ البرز ایرانیان (آرمان) و افضل توس و آرمان وحدت در مقابل ساختمان دادسرای عمومی تهران در میدان ۱۵ خرداد تهران دست به تظاهرات زدند. نیروهای سرکوبگر در صدد بودند با استقرار فشرده در محل تظاهرات و ایجاد فضای رعب و وحشت مانع از شکل گیری تظاهرات شوند. اما در هراس از خشم تظاهرکنندگان جرأت تعرض به آنها را نداشتند. مردم كه به سمت كاخ دادگستري راهپيمايي مي كردند، شعار می دادند:‌ «لاريجاني حيا كن، سپرده رو رها كن»، «يكساله كه دويديم، هيچ ثمري نديديم»، «دستهای پشت پرده با پول ما چه کرده؟»، «دولت خدايي مي‌كند، ملت گدايي مي‌كند»، «مرگ بر اين دولت مردم فريب»، «پولهاي ما حق ماست، حاصل يك عمر ماست»، «كشور ما دزدخونه ست، توي جهان نمونه ست»،«زير بار ستم نمي‌كنيم زندگي، جان فدا مي كنيم در ره آزادگي، واي از اين ظلم»، «اين جمله حرف ساده است، ايران پر از فساد است»، «سوريه را رها كن، فكري به حال ما كن».

تلاش مأموران سركوبگر برای آن که شركت كنندگان علیه سران رژ‌یم شعار ندهند به جایی نرسید و مردم خشمگین به شعارهاي خود علیه سران فاسد و غارتگر رژیم ادامه دادند.

یکی از زنان شرکت کننده در تظاهرات مي گفت: «ما همه سپرده گذارانی هستيم كه يكسال است می‌رویم و می‌آییم، اما هيچ نتيجه یي نگرفتيم. نه از قوه قضایيه، نه از داستاني... چطور رهبر [خامنه ای] متوجه نشده كه پولهاي ما به جيب چه كسانی رفته؟ اما به اين توجه مي كند كه مال ما را بفرستد به ... عراق، چرا پولهایی كه مال ماست، بايد در عراق و لبنان و سوريه برود... چرا رهبر ...پولهاي ما را به چپاول مي فرستد ... ايران خودش ويرانه است...

 شمار دیگری از غارت شدگان مؤسسه مالي افضل توس نیز در روز شنبه ۲۷ آبان با تجمع در مقابل بنیاد فساد و غارت موسوم به بنیاد شهید مشهد عليه لاريجاني سردژخيم قوه قضایيه دست به تظاهرات زدند. آنها شعار می دادند:‌ «لاريجاني خائن اعدام بايد گردد، اين دزد بي لياقت اعدام بايد گردد»، «بنياد شهيد ننگت باد، خجالت، خجالت».

در روز دوشنبه ۲۹آبان کارکنان شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در اعتراض به پرداخت نشدن یکسال حقوق خود، در برابر ساختمان ارگان سرکوب موسوم به خانه کارگر در تهران تجمع کردند. اين شركت که ۱۲۰۰ کارگر داشت در اردیبهشت ۹۵ با اجرای طرح خصوصی سازی یعنی واگذاری شركت به سركردگان رژیم به نابودی کشیده شد. صدها تن از کارگران اخراج و آنها که مانده اند دست کم یکسال است حقوق و مزایا دریافت نکرده اند.

تجمع بازنشستگان فولاد كشور در اعتراض به شرايط معيشتي و پرداخت نشدن حقوقهايشان که در مقابل مجلس رژیم برگزار شد، از دیگر اعتراضات روز دوشنبه ۲۹‌آبان است.  بازنشستگان فولاد كه از استانهاي اصفهان، خوزستان،کرمان، گیلان، تهران و البرز در اين تجمع شركت كرده بودند خواهان پرداخت به موقع حقوق و هزینه‌های جاری درمانی خود شدند.

امواج حركتهاي اعتراضي در سراسر کشور از زلزله زدگان مصيبت ديده در غرب کشور تا میلیونها غارت شده، تا كارگران و زحمتكشان محروم، بیانگر نفرت و خشم عمومي از سران فاسد و غارتگر رژيم آخوندي است. تنها راه خلاصی از این همه درد و رنج، سرنگونی این نظام فاسد، سرکوبگر و قرون وسطایی به دست مردم و مقاومت ايران است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۹ آبان ۱۳۹۶ (۲۰نوامبر ۲۰۱۷)

 

بنا بر گزارشات رسیده از درون رژیم آخوندی، پاسدار- سرلشگر محمد باقري، رئیس ستاد نيروهاي مسلح رژيم آخوندي در سفر ناگهانی خود به سوريه در روز ۲۵مهر۱۳۹۶ (۱۷ اکتبر ۲۰۱۷) اهداف عاجلی را برای نظام ولایت فقیه دنبال کرده است. برخی جزییات آن به شرح زیر است:‌ 

۱. برنامه ريزي اين سفر كه در جريان آن پاسدار باقري با بشار اسد ديكتاتور سوريه و وزير دفاع و رئيس ستاد نيروهاي مسلح رژيم اسد ملاقات كرد، فقط چند روز قبل انجام شده و در یک روال غیر معمول و به طور ویژه صورت گرفته بود.

۲. در اين سفر كه به دستور خامنه اي و تحت نظر مستقيم وي صورت گرفت قرارداد رسمي نظامي با دولت بشار اسد براي استمرار و گسترش حضور پاسداران در سوريه و ايجاد يك توجيه حقوقي و بين المللي براي اين حضور به امضا رسید.

۳.توافق ديگري كه طي اين سفر صورت گرفت تأسيس كارخانجات تسليحاتي جديد و بازسازي برخي كارخانجات تسليحاتي بشار اسد توسط سپاه در داخل خاك سوريه بود. علاوه براين پاسدار باقري از طرف رژيم قول داد كه رساندن تسليحات مورد نياز ارتش اسد را تسريع خواهد كرد.

۴.يكي ديگر از توافقنامه‌هايي كه در اين سفر بين باقري و دولت سوريه امضا شده، برنامه ريزي براي بازگرداندن هزينه هاي نظامي رژيم ايران در جنگ سوريه است.

پاسدار باقري، كه اسم اصلي او محمد حسين افشردي است، در تیر ۱۳۹۵توسط خامنه اي به رياست ستاد كل نيروهاي مسلح رژيم منصوب شد. او عضو دانشجويان موسوم به خط امام بود كه سفارت آمريكا در تهران را اشغال و ديپلوماتها را به گروگان گرفتند. در سال ۱۳۵۹ به عضويت سپاه پاسداران درآمد و از همان ابتدا در كشتار مردم كردستان شركت داشت. از سال ۱۳۶۲ به سمت رئیس اطلاعات عمليات نيروي زميني سپاه و بعد از پايان جنگ ايران و عراق به سمت اطلاعات عمليات سپاه منصوب شد. يكي از اقدامات جنايتكارانه وي در اين سمت، طراحي عمليات تروريستي عليه گروههاي مخالف كرد ايران در داخل خاك عراق در سال ۱۳۷۵ بود. باقري در سال ۱۳۸۷ توسط خامنه اي درجه سرلشگري دريافت كرد. وی قبل از منصوب شدن به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح در مقام معاونت این ستاد بود.

شدت یافتن مداخله رژيم در سوريه در شرايطي است كه كميته سوم ملل متحد در ۲۵ آبان ۱۳۹۶ قطعنامه‌یي را به تصويب رساند و خواهان خروج «نيروي قدس، سپاه پاسداران و شبه نظاميان نظیر حزب الله از سوریه شد».

همچنانكه مقاومت ايران پيش از اين بارها اعلام كرده است، تنها راه دستيابي به صلح و آرامش در منطقه و پايان دادن به بحران سوريه، خلع يد از رژيم آخوندي در منطقه و اخراج پاسداران و شبه نظاميان مزدور از عراق و سوريه و يمن و جلوگیری از انتقال نيرو و تسليحات توسط رژيم آخوندي به اين كشورهاست.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۲۹ آبان ۱۳۹۶ (۲۰نوامبر ۲۰۱۷)