درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 

 

اعدام زنداني قيام مصطفي صالحي براي ايجاد جو رعب و وحشت وجلوگيري از خيزشهاي مردمي

فراخوان خانم مريم رجوي به ملل متحد براي محكوميت اين اعدام و بازديد از زندانهاي ايران

فاشیسم دینی حاکم بر ایران صبح امروز دست به جنایت جدیدی زد و مصطفی صالحی از زندانيان قيام دي ماه ۹۶ را در زندان دستگرد اصفهان اعدام کرد. شهيد مصطفي صالحي ۳۰ ساله در كهريزسنگ اصفهان دستگيرشد و در يك دادگاه نمايشي تحت عنوان«کارگردان اغتشاشات کهریزسنگ نجف‌آباد» به اعدام محكوم شد.

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران اعدام وحشيانه زنداني قيامي مصطفي صالحي را قوياً محكوم كرد و گفت: رژيم پليد ولايت فقيه كه در اثر كارزارهاي ميليوني اعدام نكنيد و لغو فوري حكم اعدام، به عقب نشینی از اعدام ۸ زندانی قیام مجبور شد، با اين اعدام جنايتكارانه ميخواهد تلافي كند و با ايجاد جو رعب و وحشت، از بالاگرفتن خيزشهاي مردمي جلوگيري كند.

خانم رجوی افزود ملل متحد و كشورهاي عضو و سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی باید بلادرنگ این اعدام جنايتكارانه را محکوم كنند. هيات بين المللي حقيقت ياب براي بازديد از زندانهاي ايران و ديدار با زندانيان بيش از هر زمان ضروري است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۱۵ مرداد ۱۳۹۹(۵ اوت ۲۰۲۰)