درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 


فراخوان به اقدام فوري براي نجات جان زندانيان زير اعدام و بازديد هيات بين المللي از زندانهاي ايران

طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۲۴ و ۲۵ ديماه، دژخیمان رژيم آخوندها در يك اقدام جنايتكارانه شش زنداني را در یزد، قزوین، زابل، تبریز و ارومیه اعدام نمودند. این اعدامها با هدف ایجاد رعب و وحشت و برای ممانعت از اوجگیری اعتراضات صورت میگیرد.

روز چهارشنیه ۲۴ دیماه، دو برادر زندانی بنامهای مهدی و محرم پس از گذراندن ۶ سال حبس، در استان اردبیل اعدام شدند. درهمین روز احكام اعدام صابر خوشکار، ۲۷ ساله در تبریز و جما دارو-زهی در زابل به اجرا در آمد.

روز پنج شنبه ۲۵ دیماه، رضا شیرزاده، در زندان یزد و شمس‌الدین سلیمانی، در زندان قزوین اعدام شدند.

رژیم جنایتکار آخوندی در هراس از انفجار خشم عمومی و قيامهاي مردمي و براي ايجاد جو رعب و وحشت، هرچه بیشتر به سرکوب و اعدام و شکنجه روی می‌آورد.

مقاومت ایران بار ديگر سازمان ملل متحد و ارگانهای مدافع حقوق بشر را به اقدام فوري براي نجات جان زندانيان زير اعدام فرا مي‌خواند و خواستار اعزام یک هیأت تحقیق بین‌المللی برای بازديد از زندانهای ایران و ديدار با زندانیان است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸ دی ۱۳۹۹ (۱۷ ژانویه ۲۰۲۱)