درباره شورای ملی مقاومت

در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ ، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای دستجمعی مخالفان تشکیل شورای ملی مقاومت توسط آقای مسعود رجوی، رهبر وقت سازمان مجاهدین خلق ایران، در تهران برای ائتلاف همه نیروهای دمکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه به منظور سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی در ایران اعلام شد.

 

 

 

جان باختن و مجروح شدن دهها تن از جوانان سراوان 

بدنبال درگيريهاي روز گذشته مردم محروم سراوان با نيروهاي سركوبگر كه به جان باختن و مجروح شدن دهها تن از سوخت بران و جوانان مردم شهر منجر شد، از صبح امروز سه شنبه ۵ اسفند،

برغم حضور گسترده پاسداران و نيروهاي امنيتي و انتظامي، مردم شهر دست به اعتراض زدند و خود را به فرمانداری سراوان رساندند. پاسداران جنايتكار براي متفرق كردن مردم به شليك گلوله و پرتاب گاز اشك آور مبادرت كردند. اما مردم خشمگين به مقابله برخاستند و ساختمان فرمانداري را به تصرف در آوردند. گزارشها حاكي از كشته و مجروح شدن شمار بيشتري از مردم است. 

جوانان شورشگر چند خودروري نيروي انتظامي را واژگون كرده و به آتش كشيدند و جاده مقابل پايگاه سپاه پاسداران را با به آتش کشیدن لاستیک، بستند. درگيري بين مردم و نيروهاي سركوبگر در نقاط مختلف شهر ادامه دارد و فضاي شهر متشنج است. 

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران، جانباختگان سراوان را شهيدان راه آزادي خواند و براي مجروحان آرزوي بهبودي سريع نمود. وي با درود به مردم قهرمان سراوان که در برابر ظلم و ستم و تبعيض ديكتاتوري ديني بپاخاسته‌اند، عموم جوانان شورشگر بويژه در خطه سيستان و بلوچستان را به حمايت از مردم سراوان فراخواند. 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

۵ اسفند ۱۳۹۹ (۲۳ فوریه ۲۰۲۱)